Belgian National Registry
 
 NL | FR | EN
Home | Contact     www.belgium.be

Home

Nieuws
Nieuwsarchief

Het Belgisch register

De rekeningen in het register
Procedures
Toewijzingstabel (NAT)
Juridisch kader
Technisch kader

Het Registersysteem

Doel, functies en procedures
Overgang naar het EU register

Internationale context

Kyotoprotocol
Emissiehandel

Meer info

Rapporten
Veelgestelde vragen (FAQ)
Internationale kredieten
Links

De rekeningen in het register

In het nationaal register worden verschillende soorten rekeningen onderscheiden:

Net zoals de partijtegoedrekening kunnen ook de overige rekeningen emissierechten of Kyoto-eenheden bevatten. De rekeninghouder is eigenaar van deze rechten.

Opdrachten met betrekking tot het beheer van uw rekening (zoals het intrekken van volmachten, aanduiden van rekeningvertegenwoordigers, enz...) moeten schriftelijk (en in de meeste gevallen per aangetekend schrijven en met bewijs van ontvangst) door de gemachtigd vertegenwoordiger van een rekening aan de registeradministrateur overgemaakt worden.

Jaarlijkse retributie

Overeenkomstig  artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 9 juli 2010 betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan, is een rekeninghouder elk kalenderjaar een retributie verschuldigd als bijdrage in de werkingskosten van het register en dit voor elke tegoedrekening die hij in het register bezit.

De retributie voor het jaar 2015 bedraagt € 548,99.