Toewijzing & veiling

Geharmoniseerde toewijzingsregels

De vierde fase van de EU-ETS is gestart op 1 januari 2021 en omvat alle emissies in de periode 2021-2030. De kosteloze toewijzing aan vaste installaties en luchtvaartexploitanten is in deze periode gebaseerd op geharmoniseerde toewijzingsregels:

  • De toewijzing gebeurt op een geharmoniseerde manier over gans Europa;
  • De toewijzing gebeurt op basis van historische gegevens omtrent de productie en de uitstoot;
  • Er worden minder emissierechten kosteloos toegewezen; tegelijkertijd worden er meer emissierechten geveild;
  • De hoeveelheid kosteloos toegewezen emissierechten neemt af naar het einde van de periode;
  • De gratis toewijzingen blijven gericht op sectoren die het grootste risico lopen hun productie naar landen buiten de EU te verplaatsen (maatregelen tegen koolstoflekken (carbon leakage measures));
  • Een aanzienlijk deel van de kosteloze toewijzingen wordt gereserveerd voor nieuwe en groeiende installaties;
  • In vergelijking met fase III zijn flexibelere regels vastgesteld om het niveau van de kosteloze toewijzing beter af te stemmen op de werkelijke productieniveaus;
  • De 54 benchmarkwaarden die het niveau van kosteloze toewijzing aan elke installatie bepalen, zullen in fase 4 tweemaal worden geactualiseerd om zogenaamde windfall profits (onverhoopte winsten) te voorkomen en de technologische vooruitgang sinds 2008 te weerspiegelen.

Kosteloze toewijzing

Jaarlijks wordt er in februari een gratis toewijzing toegekend aan vaste installaties en luchtvaartexploitanten die onder de EU-ETS vallen. Deze kosteloze toewijzing is gebaseerd op de nationale toewijzingstabel.

Fase IV (2021-2030)

De initiële nationale toewijzingstabel voor vaste installaties in fase IV werd nog niet gepubliceerd.

Er kunnen echter wel steeds nieuwkomers in de EU-ETS toegevoegd worden aan deze toewijzingstabel. Daarnaast kunnen er evenzeer wijzigingen aangebracht worden, bijvoorbeeld indien er een significante wijziging van de capaciteit van een installatie is.

Fase II (2008-2012) & III (2013-2020)

Luchtvaart

Veiling

Gedurende de derde fase van de EU-ETS (2013-2020) werden ongeveer de helft van de algemene emissierechten (EUA's) verkocht via veilingen; dit in overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 1031/2010 (ook de "Veilingverordening" genoemd). In de vierde fase van de EU-ETS (2021-2030) zullen 57 procent van de emissierechten geveild worden.

De Europese Commissie heeft het Duitse veilingplatform EEX aangeduid als algemeen Europees veilingplatform voor de Europese lidstaten. Net zoals de meeste lidstaten, neemt België deel aan dit platform. Duitsland en Polen nemen niet deel aan dit algemene platform, maar organiseren zelf hun veilingen. Duitsland en Polen gebruiken hiervoor een gescheiden versie van het EEX veilingplatform.

Elke exploitant of luchtvaartexploitant in de EU-ETS kan aan deze veilingen deelnemen. Andere entiteiten (bv. investeringsfirma's of banken en in principe zelfs individuen) kunnen eveneens deelnemen. Elke entiteit die wenst deel te nemen, moet echter aan alle vereisten van de Veilingverordening voldoen, evenals aan alle eventuele bijkomende vereisten die door de veilingplatformen (EEX) zelf opgelegd worden. In de praktijk nemen slechts een 20-tal entiteiten deel aan de Europese veilingen.

Alle veilingplatformen publiceren een veilingkalender op hun website. Deze kalender geeft een overzicht van de veilingdata en van de geveilde hoeveelheden emissierechten per datum (hier bijvoorbeeld de veilingkalender van EEX).

Onderstaande rapporten geven u een overzicht van de Belgische veilinginkomsten:

  • [De eerste veilingen voor fase IV zullen pas begin 2021 plaatsvinden]
  • BE veilinginkomsten in fase III (2013-2020).

Deelnemen aan de veilingen

Nalevingsexploitanten kunnen rechtstreeks aan de veilingen deelnemen. Meer informatie over de verschillende toegangen (op blz. 5) tot de veilingen en de te verstrekken documenten (op blz. 7) is te vinden in het volgende document van EEX.

Om bijvoorbeeld een eenvoudig lidmaatschap voor veilingen te verkrijgen, hoeft de exploitant slechts een beperkte reeks documenten in te vullen en over te leggen. Biedingen op de veilingen kunnen via de EEX-helpdesk worden gedaan.

In de praktijk zou men contact moeten opnemen met een van de - momenteel 22 - clearing members om een NCM-overeenkomst op te stellen, naast het verzamelen van de informatie voor de andere documenten aan hun kant.

Eenmaal toegelaten kunnen marktdeelnemers op de veilingen bieden via het platform, per telefoon, e-mail of fax. De kosten om deel te nemen bedragen € 3 - 3,88 / 1000 emissierechten, zonder andere vaste kosten die door EEX in rekening worden gebracht. Kosten van ECC zouden € 1000 per jaar bedragen (tenzij voor het eerste jaar) en enkele extra kosten van de clearing bank, maar dit is afhankelijk van de gekozen clearing bank en hun tarieven...

Voor aanvullende ondersteuning bij uw toelating tot het EEX-platform kunt u contact opnemen met hun toelatingsteam via telefoon +49 341 2156 261 of per e-mail memberreadiness@ecc.de.

Een andere mogelijkheid voor compliance-operatoren om aan de veilingen deel te nemen, is rechtstreeks een beroep te doen op een tussenpersoon en dus te kiezen voor een van de bedrijven die aanbieden om namens hen biedingen uit te brengen.

Koolstoflekken (carbon leakage)

In theorie kunnen exploitanten, omwille van de kosten verbonden aan de klimaatpolitiek zoals in de EU-ETS, hun productie verhuizen naar landen buiten de EU. Indien de emissies van broeikasgassen daar minder strikt gereguleerd zouden zijn, zou dezelfde installatie buiten de EU dan meer kunnen gaan uitstoten. Dit ongewenst effect noemt men koolstoflekken (Carbon Leakage). Bovendien gaat dit ten koste van de Europese economie. Om dit te vermijden worden minder of meer emissierechten gratis toegewezen aan sectoren die blootgesteld zijn aan het risico op koolstoflekken.

Voor bijkomende informatie omtrent koolstoflekken kunt u de website van de Europese Commissie raadplegen: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/leakage/index_en.htm.

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]