Geverifieerde emissies

Vaste installaties en luchtvaartexploitanten moeten hun jaarlijkse emissies (laten) monitoren en zij moeten deze rapporteren overeenkomstig twee Europese verordeningen, de Verordening inzake Monitoring en Rapportering (MRR) en de Verordening inzake Accreditatie en Verificatie (AVR). Deze verordeningen stellen algemene regels in om de kwaliteit en de geloofwaardigheid van de jaarlijkse gerapporteerde emissies te garanderen.

Aan het begin van jaar X, moet een exploitant of vliegtuigexploitant een emissierapport opstellen voor het voorgaande kalenderjaar (X-1). Hij moet dit rapport vervolgens laten verifiëren door een verificateur, eveneens in het begin van jaar X. Deze rapporten met geverifieerde emissies moeten dan vervolgens naar de bevoegde autoriteiten (CA's) doorgestuurd worden (overeenkomstig de procedures opgelegd door de autoriteit in kwestie).

Contacteer dan ook uw bevoegde autoriteit (CA) indien u vragen heeft inzake de rapportering en de verificatie van emissies.
De lijst van geaccrediteerde verificateurs door de Belgische accreditatie-instelling (BELAC) wordt gepubliceerd op het volgende adres https://economie.fgov.be/nl/themas/kwaliteit-veiligheid/accreditatie-belac/geaccrediteerde-instellingen/validatie-en-verificatie. Het staat een installatie/luchtvaartoperator echter vrij een verificateur aan te stellen die geaccrediteerd werd in een andere lidstaat.

Nadat zij alle geverifieerde emissies verzameld hebben, zullen de CA's deze naar de registeradministrateur doorsturen. Deze laadt dan alle geverifieerde emissies ten laatste op 31 maart van jaar X op in het register.

Voor eind maart zullen de emissies een eerste keer opgeladen worden door de registeradministrateur, waarna de CA's de correctheid van deze cijfers nogmaals bevestigen. Pas dan -en dus ten laatste op 31 maart- worden emissies gevalideerd in het register.

Eens de opgeladen emissies als gevalideerd worden aangemerkt in het register, dienen de (luchtvaart)exploitanten een overeenkomstige hoeveelheid emissierechten in te leveren en dit voor eind april van het jaar X.

Belangrijk: Na 31 maart kunnen eventueel nog correcties aan de gevalideerde emissies aangebracht worden. In dit (eerder uitzonderlijke) geval nemen de CA en de RA contact op met de (vliegtuig)exploitant in kwestie.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]