Afkortingen

Afkortingen  NederlandsEngels
AARBijkomende gemachtigde vertegenwoordigerAdditional Authorised Representative
AAUToegewezen eenhedenAssigned Amount Unit
aEUALuchtvaartemissierechtenAviation European Allowance (chapter II)
AHRekeninghouderAccount Holder
AOHALuchtvaartexploitantAircraft Operator Holding Account
ARGemachtigde vertegenwoordigerAuthorised Representative
BE-PHAPersoonstegoedrekening in het Belgisch registerPerson Holding Account in the Belgian registry
CABevoegde autoriteitCompetent Authority
CDMMechanisme voor schone ontwikkelingClean Development Mechanism
CERGecertificeerde emissiereductieCertified Emission Reduction
CPNalevingsperiodeCommitment Period
CP1Eerste nalevingsperiode (2008-2012)Commitment Period 1 (2008-2012)
CP2Tweede nalevingsperiode (2013-2020)Commitment Period 2 (2013-2020)
CSEURGeconsolideerd systeem van Europese registersConsolidated System of European Registries
ECEuropese CommissieEuropean Commission
ERUEmissiereductie-eenheidEmission Reduction Unit
ESDBeschikking inzake de verdeling van de inspanningenEffort Sharing Decision
ETSRegeling voor het verhandelen van emissierechtenEmission Trading Scheme
EU ETSEU-regeling voor het verhandelen van emissierechtenEuropean Emission Trading Scheme
EUAAlgemeen emissierechtEuropean Allowance (general allowance / chapter III)
EUTLEU-transactielogboekEuropean Transaction Log
ITLInternationaal transactielogboekInternational Transaction Log
JIJoint Implementation / gezamenlijke implementatieJoint Implementation
KP Protocol van KyotoKyoto Protocol
lCERLangetermijn-CERLong-term CER
LRWettelijke vertegenwoordigerLegal Representative
NATNationale toewijzingstabelNational Allocation Table
NAVATNationale toewijzingstabel voor luchtvaartemissierechtenNational Aviation Allocation Table
NIRNationale inventarisNational Inventory Report
OHAExploitanttegoedrekeningOperator Holding Account
PHAPersoonstegoedrekening in het Belgisch registerPersonal Holding Account
RA RegisteradministrateurRegistry Administrator
RICEVerordening inzake het gebruik van internationale kredietenRegulation on international credit entitlements
RMUVerwijderingseenheidRemoval Unit
SEFStandaard elektronisch formaatStandard Electronic Format
TAHandelsrekeningTrading Account
TALLijst van betrouwbare rekeningenTrusted Account List
tCERTijdelijke CERTemporary CER
UNFCCCRaamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatveranderingUnited Nations Framework Convention on Climate Change
UREU-registerUnion Registry
URIDUnieke persoonsidentificator in het registerUnique Registry IDentifier
vo-ARGemachtigde vertegenwoordiger met leestoegangView Only Authorised Representative

[Terug naar de bovenkant van deze pagina]