Contact

Contacteer de helpdesk van het register met uw vragen of opmerkingen omtrent het register, de opening van een rekening of om een technisch probleem te melden:

 1. Bij voorkeur via de telefoon: +32 (0) 2 524 95 44 (10u-12u en 14u-16u CET)
 2. Via email: helpdesk@climateregistry.be
 3. Via fax: +32 (0) 2 524 96 32
 4. Via post:
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voesdelketen en Leefmilieu
  DG Leefmilieu - Dienst Klimaatverandering
  De Registeradministrateur
  Eurostation, blok 2
  Victor Hortaplein 40, bus 17
  1060 Brussel

Raadpleeg de website http://www.klimaat.be/ voor al uw meer algemene vragen inzake onder meer klimaat, broeikasgassen, klimaatverandering, energieverbruik, klimaatregelgeving,...).

Contacteer de vertegenwoordigers van de gewesten (de bevoegde autoriteiren) voor vragen omtrent broeikasgasvergunningen, toewijzingen van emissierechten, verificatie van emissies,...