Juridische mededelingen

Disclaimer

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu besteedt veel zorg aan de informatie op de site en tracht alle informatie zo actueel, nauwkeurig, volledig en correct mogelijk weer te geven. De FOD is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie.

Auteursrechten

De informatie die u op deze site vindt, is vrij van rechten. Zij kan gratis gebruikt worden mits bronvermelding, maar uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het gebruik en de reproductie van multimedia-informatie (waaronder beelden, tekeningen en informaticatoepassingen) zijn onderworpen aan een voorafgaande toelating.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]