Links & rapporten

Links

Internationale klimaatwebsites...

Websites over het klimaat en de handel in emissierechten...

Rapporten

Lijst van alle luchtvaartoperatoren

Via de volgende link kunt u de lijst van alle vliegtuigexploitanten met België als administrerende lidstaat, zoals opgenomen in Verordening (EU) 2017/294 van de Commissie van 21 februari 2017, downloaden (lijst goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie op 8 maart 2019).

Naleving

A. Emissiehandelssysteem - ETS

Voor elke installatie die onder het gebied van de Richtlijn 2003/87(EC) valt worden jaarlijks de hoeveelheid geverifieerde emissies, de hoeveelheid emissierechten die ingeleverd werd en een symbool dat aangeeft of the installatie voldaan heeft aan haar jaarlijkse nalevingsverplichting gepubliceerd.

Via de volgende link kunt u een overzichtstabel van de naleving van de vorige twee nalevingsperiodes (CP0, 2005-2007 en CP1, 2008-2012) downloaden.

Via de volgende links kunt u een overzichtstabel van de naleving van de huidige nalevingsperiode (CP2, 2013-2020) downloaden voor vaste installaties, dan wel voor de luchtvaartoperatoren (tabel met geaggregeerde data - laatste update 030/04/2019)


B. Wetgeving lastenverdeling - Effort Sharing Decision - ESD

Via de volgende link kunt u een overzichtstabel van de naleving van de huidige nalevingsperiode (CP2, 2013-2020) onder de wetgeving lastenverdeling (Effort Sharing Decision) downloaden (laatste update 30/04/2019).

Veiling (Belgische veilinginkomsten)

Via volgende link bekomt u een rapport van de Belgische veilinginkomsten dusver: BE veilinginkomsten (periode 2013 - december 2018).

Nationale Inventaris

Alle landen van bijlage I van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) moeten jaarlijks, en dit voor 15 april, hun broeikasgasemissies rapporteren. Het rapport bestaat uit twee delen, namelijk:

  • Een lijst van tabellen in een voorgeschreven formaat, het Common Reporting Format (CRF) genaamd.
  • Een Nationaal Inventaris Rapport (NIR) dat de evaluatiemethodes en de gebruikte data verduidelijkt.

U kunt deze rapporten raadplegen op de website van de UNFCCC. Door op het corresponderende jaar in het menu aan de rechterzijde te klikken, kunt u eveneens de rapporten van de voorgaande jaren raadplegen.

Publieke rapportering onder Kyoto

Overeenkomstig de beslissing CMP 13.1 (Bijlage I, Deel E, paragrafen 45 tot en met 48) moet de volgende informatie inzake de gegevens van het register publiek beschikbaar gemaakt worden:

Deze rapporten kunt u raadplegen op de beveiligde website van het register door op het item Publieke rapportering (KP) in het linkermenu te klikken.

Laatste update van deze informatie: zie het register (rechts onderaan).

Overige gedetailleerde rapportering ... de EUTL

Via de zoekfuncties op de website van de EUTL http://ec.europa.eu/environment/ets/welcome.do kunt u rekeninggegevens, rekeningen, exploitanten, nalevingsstatussen, kredietrechten,... uit het register opzoeken.

[Terug naar de bovenkant van deze pagina]