Opname van de maritieme sector in de EU-ETS

Het toepassingsgebied van de EU-ETS wordt vanaf 2024 uitgebreid tot de CO2-emissies van grote schepen (meer dan 5000 brutoton), ongeacht de vlag waaronder zij varen. De uitbreiding zal alle emissies omvatten van schepen die een EU-haven aandoen voor reizen binnen de EU (intra-EU), alsook (een deel van) de emissies van reizen die buiten de EU beginnen of eindigen (reizen buiten de EU), en alle emissies die plaatsvinden wanneer schepen in EU-havens op hun ligplaats liggen.

Hierdoor zullen de emissies van het zeevervoer als onderdeel van het algemene ETS-plafond worden beperkt, wat zal resulteren in een prijssignaal dat verbeteringen in energie-efficiëntie en koolstofarme oplossingen moet stimuleren en het prijsverschil tussen alternatieve brandstoffen en traditionele maritieme brandstoffen moet verkleinen.

In de praktijk zullen scheepvaartmaatschappijen emissierechten moeten aankopen en inleveren voor elke ton gerapporteerde CO2-emissies binnen het toepassingsgebied van de regeling. Scheepvaartmaatschappijen zullen worden toegewezen aan een beheersautoriteit van een lidstaat die erop zal toezien dat de regels worden nageleefd, volgens dezelfde regels als voor de andere sectoren.

Met het oog op een vlotte overgang zullen scheepvaartmaatschappijen slechts voor een deel van hun emissies emissierechten moeten inleveren tijdens een initiële invoeringsperiode. Bovendien is een rapportage- en evaluatieclausule opgenomen om de uitvoering van de voor de maritieme sector geldende regels te controleren en rekening te houden met relevante ontwikkelingen op het niveau van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).

De opening van maritieme nalevingsrekeningen in het register zal naar verwachting begin 2024 plaatsvinden.

Meer informatie kunt u terugvinden in de sectie FAQ van deze website.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]