Gekwalificeerde Elektronische Handtekening (QES)

Een gekwalificeerde elektronische handtekening (= QES) is een elektronische handtekening die voldoet aan de Europese eIDAS-verordening (Verordening nr. 910/2014) voor elektronische transacties binnen de interne Europese markt. Zij maakt het mogelijk om het auteurschap van een verklaring te verifiëren bij de elektronische uitwisseling van gegevens over een lange periode. Een QES kan worden beschouwd als digitaal equivalent van handgeschreven handtekeningen.

Voor Belgische burgers is de eenvoudigste manier om een QES op een elektronisch document te zetten waarschijnlijk middels het gebruik van hun Belgische eID-kaart.

Digitaal ondertekenen van een document met uw Belgische eID in Acrobat DC

Controleer, voordat u een PDF-document met uw Belgische eID-kaart ondertekent, of u beschikt over:

 • De PIN-code van uw eID-kaart die u ingesteld hebt bij het afhalen van uw eID-kaart op het gemeentehuis (of de meest recente PIN-code indien u deze achteraf hebt gewijzigd).
 • Een kaartlezer die correct is aangesloten en geïnstalleerd op uw PC.
 • De Belgische eID-software, die u kunt downloaden op https://eid.belgium.be/nl/hoe-installeer-ik-de-eid-software.

Windows

Volg de volgende stappen om een document digitaal te ondertekenen met Acrobat Reader DC (Windows):

 1. Open het document dat u wilt ondertekenen.
 2. Klik rechtsonder op 'Meer hulpmiddelen'.
 3. Click 'Certificates'.
 4. Klik op 'Certificaten'.
 5. Klik op 'Digitaal ondertekenen' bovenaan het document.
 6. Selecteer een zone in het document waar u de handtekening wilt plaatsen.
 7. Selecteer een handtekeningcertificaat. Klik op 'Doorgaan' en 'Ondertekenen'.
 8. Het programma vraagt u nu om het document op te slaan.
 9. Vervolgens wordt u gevraagd uw PIN-code in te voeren.
 10. Voer uw PIN-code in en klik op 'OK'.
 11. Het document is nu ondertekend.

Macintosh

Volg de volgende stappen om een document te ondertekenen met Acrobat Reader DC (Macintosh):

 1. Stel uw digitale handtekening in:
  1. Sluit uw kaartlezer aan op uw computer en plaats uw eID in de lezer.
  2. Open Acrobat Reader.
  3. Open het menu 'Bewerken' bovenaan en selecteer 'Voorkeuren'.
  4. Ga naar de categorie 'Handtekeningen' en selecteer de optie 'Meer...' onder 'Identiteiten & Vertrouwde Certificaten'.
  5. Klik op 'PKCS#11 Modules en penningen' en vervolgens op 'Koppelingsmodule'.
  6. Vul '/usr/local/lib/beid-pkcs11.bundle' in (zonder de aanhalingstekens) en klik op 'OK' ; de certificaten verschijnen.
  7. Selecteer het 'Handtekening' certificaat om uw documenten elektronisch te ondertekenen. Uw digitale handtekening is nu ingesteld.
 2. Onderteken een document door deze stappen te volgen:
  1. Klik op de knop 'Handtekening' in het document.
  2. Selecteer het handtekeningcertificaat. Selecteer een certificaat dat geschikt is voor een 'PKCS#11 apparaat'. Klik op 'Doorgaan'.
  3. Voer uw PIN-code in als wachtwoord en klik op 'Sign'.
  4. Typ een naam voor het bestand en klik op 'Opslaan'.
  5. Voer uw PIN-code opnieuw in en klik op 'OK'.
  6. Het document is nu ondertekend.

Meer informatie

Meer informatie over het ondertekenen met uw Belgische eID vindt u op https://eid.belgium.be/nl/digitale-handtekeningen.

Overige elektronische handtekeningen

Er zijn verschillende dienstverleners te vinden die elektronische handtekeningen leveren. Men moet altijd nagaan of de handtekening een QES is, aangezien dit de enige handtekening is die de ondertekenaar voor 100% identificeert.

De lijst van verleners van vertrouwensdiensten voor België kan geraadpleegd worden op https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/BE.

Eenvoudige (basis) elektronische handtekeningen (SES) of geavanceerde elektronische handtekeningen (AES) geven geen 100% zekerheid over de identiteit van de ondertekenaar en kunnen daarom NIET worden geaccepteerd voor het ondertekenen van documenten die betrekking hebben op het register.

Verifiëren van elektronische handtekeningen

Een elektronische handtekening kan altijd worden geverifieerd door op het handtekeningveld in het document te klikken. Acrobat Reader DC geeft bijvoorbeeld informatie over de geldigheid van elke elektronische handtekening in een PDF-document. Bij het verkennen van de eigenschappen van de elektronische handtekeningen voor bekende QES zal Acrobat Reader DC laten zien dat de handtekening inderdaad een QES is in overeenstemming met de Europese eIDAS-verordening (Verordening nr. 910/2014).

Het volgende symbool wordt vaak gebruikt om een QES af te beelden:

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]