Register voor broeikasgassen

Een online toepassing ...

Een register voor broeikasggassen is een online toepassing voor het beheer van de broeikasgasemissies, emissierechten en internationale emissiekredieten en voor de handel in deze rechten en kredieten tussen rekeningen in het register of in andere (gelinkte) registers. De toepassing kan gebruikt worden via een standaard webbrowser (bv. Internet Explorer, Edge, Firefox of Chrome).

... binnen een schema voor emissiehandel ...

Het Europese Emissiehandelssysteem, de zogenaamde EU-ETS, is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen (van de industrie) kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. De handel in emissierechten en internationale emissiekredieten (‘emissiehandel’) is de handel binnen een vastgelegde emissieruimte (cap-and-trade). Doordat vragers en aanbieders handelen in emissie-eenheden krijgt de broeikasgasuitstoot een prijs.

De eerste fase van de EU-ETS (2005-2007) werd de "pre-trading fase" genoemd. In fase twee (2008-2012) werden verscheidene verbeteringen in het systeem doorgevoerd. In fase III (2013-2020) zijn de regels meer geharmoniseerd en is veilen, naast gratis toewijzing, een belangrijke methode voor het op de markt brengen van emissierechten. In de huidige fase IV (2021-2030) blijven de regels geharmoniseerd.

... met individuele gebruikers en rekeningen.

Net zoals bij internetbankieren kunnen gebruikers - na aanmelden in het register - transacties van emissie-eenheden uitvoeren naar andere rekeningen binnen hetzelfde of een gelinkt register. Sinds 2012 gebruiken alle Europese nationale registers eenzelfde online toepassing, namelijk het geconsolideerd systeem van Europese registers (CSEUR), die ontwikkeld en onderhouden wordt door de Europese Commissie. Elke Europese lidstaat blijft echter zelf nog steeds verantwoordelijk voor het administratieve beheer van zijn gebruikers en rekeningen.

De dienst klimaatverandering van de Federale Overheidsdienst van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor het Belgische register voor broeikasgassen. Dit register herbergt momenteel ongeveer 360 rekeningen voor vaste installaties (uit de industrie en energiesector) en luchtvartexploitanten, evenals ongeveer 30 rekeningen specifiek voor emissiehandel.

Op deze website kunt u meer informatie terugvinden over het aanmaken van een gebruiker (EU login/URID), de opening en het beheer van een rekening, de beveiliging van de registertoepassing, de verschillende types emissierechten en internationale kredieten en veel meer...

Voor meer algemene informatie en achtergrondinformatie omtrent klimaatverandering, internationale emissiehandel, klimaatbeleid,... kunt u terecht op de Belgische federale klimaatwebsite http://www.klimaat.be.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]