Controlecyclus

In de voorbije jaren is de EU-ETS geconfronteerd geweest met fraude en diefstal van emissie-eenheden. Bijgevolg moeten de rekeninghouders nu ten allen tijde voldoen aan alle vereisten inzake bewijsstukken en gegevens. Eenmaal per jaar moet elke rekeninghouder de correctheid van zijn rekeninggegevens aan de registeradministrateur bevestigen en eenmaal elke drie jaar moet de registeradministrateur een volledige controle van alle rekeninggegevens en alle voorgelegde bewijsstukken uitvoeren.

Jaarlijkse verplichting

Elk jaar, indien er geen driejaarlijkse controle gebeurt, zullen rekeninghouders door de registeradministrateur gevraagd worden om voor 31 december te bevestigen dat de gegevens betreffende hun rekening volledig, actueel, nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn.

Driejaarlijkse controle van de gebruikersrekeningen

Elke drie jaar moet elke open gebruikersrekening in het register een grondige controle van alle gegevens, die door de rekeninghouder en de gemachtigde vertegenwoordigers aangeleverd werden, ondergaan. Deze controle is één vand e onderdelen om de integriteit van de emissiehandel en de veiligheid van het registersysteem te garanderen. De registeradministrateur tracht ervoor te zorgen dat deze controle zo eenvoudig mogelijk is.

De driejaarlijkse controle van de gebruikersrekeningen wordt uitgevoerd per type rekening overeenkomstig de onderstaande planning:

  • 2015 - Persoonstegoedrekeningen (PHA) en luchtvaartexploitanttegoedrekeningen (AOHA)
  • 2016 - Handelsrekeningen (TA)
  • 2017 - Persoonstegoedrekeningen in het Belgische Kyoto-register (BE-PHA) en exploitanttegoedrekeningen (OHA)