Koppeling met het Zwitserse emissiehandelssysteem

Op 23 november 2017 ondertekenden de EU en Zwitserland in Bern een overeenkomst om het Zwitserse emissiehandelssysteem te koppelen aan dat van de EU, de zogenaamde Koppelingsovereenkomst. De koppelingsovereenkomst werd in december 2019 door beide partijen geratificeerd en ze trad in werking op 1 januari 2020. Het is het eerste internationale verdrag wereldwijd dat emissiehandelssystemen aan elkaar koppelt.

Op basis van deze overeenkomst mogen deelnemers aan de EU-ETS de emissierechten uit het Zwitserse systeem gebruiken om aan de nalevingsvoorwaarden te voldoen, en vice versa. De compatibiliteit van beide ETS-systemen, de gelijke behandeling van de deelnemers en de veiligheid van het systeem worden onder meer gewaarborgd door middel van "essentiële criteria" die in de bijlagen bij de overeenkomst zijn vastgelegd.

Voor het beheer van de overeenkomst is een gemengd comité (Joint Committee) opgericht. Dit comité kan meer in het bijzonder besluiten nemen over wijzigingen aan de bijlagen. De overeenkomst is gericht op samenwerking op lange termijn en is daarom niet beperkt in de tijd.

Some figures : The EU-ETS includes just under 11 000 operators of fixed installations, representing emissions of around 2 billion tonnes of CO2 equivalent (CO2eq), as well as over 500 aircraft operators, which account for emissions of around 65 million tonnes of CO2. Whilst around 50 operators of fixed installations participate in the Swiss ETS, with emissions totalling approximately 5 million tonnes of CO2eq.

Enkele cijfers: De EU-ETS omvat iets minder dan 11.000 exploitanten van vaste installaties, die een uitstoot van ongeveer 2 miljard ton CO2-equivalent (CO2eq) vertegenwoordigen, alsmede meer dan 500 vliegtuigexploitanten, die verantwoordelijk zijn voor een uitstoot van ongeveer 65 miljoen ton CO2. Ongeveer 50 exploitanten van vaste installaties nemen deel aan de Zwitserse ETS, goed voor een totale uitstoot van ongeveer 5 miljoen ton CO2equivalent.

Meer informatie over de implementatie en de implicaties van de koppeling is beschikbaar op de website van de Europese Commissie https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en#tab-0-3.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]