Taakbeheer

Telkens wanneer een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) een actie onderneemt in het register die door een tweede persoon moet goedgekeurd worden, wordt er een taak aangemaakt in de takenlijst. Bijvoorbeeld:

 • Een inleverings- of inwisselingstransactie moet steeds goedgekeurd worden door een tweede persoon. Indien er minstens één AAR op de rekening aangeduid is, dan moet een AAR de transactie goedkeuren (anders moet de goedkeuring door een andere AR gebeuren).
 • De toevoeging van een rekening aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) moet steeds goedgekeurd worden door een andere persoon. Indien er minstens één AAR op de rekening aangeduid is, dan moet een AAR de transactie goedkeuren (anders moet de goedkeuring door een andere AR gebeuren).
 • De toevoeging, vervanging of verwijdering van een AR of een AAR moet steeds goedgekeurd worden door de registeradministrateur (u krijgt bij een aanvraag als aanvrager enkel het nummer van deze taak te zien; de taak zelf zal echter niet op uw takenlijst voorkomen).

Een taak goedkeuren of verwerpen

Om een taak in het register goed te keuren of om deze te verwerpen, moet u volgende stappen ondernemen:

 1. Ga naar het "Takenoverzicht"
  • Meldt u aan in het register.
  • Klik op het menu-item "Takenoverzicht" in het menu aan de linkerzijde. U krijgt nu een overzichtstabel met daarin al uw taken (een rij per taak/aanvraag).
  • Zoek desgewenst naar de taak die u wenst goed te keuren of te verwerpen via de filters bovenaan de tabel.
 2. Claim de taak
  Afhankelijk van de vermelding in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij van de taak, dient u de volgende acties uit te voeren:
  • A. Er staat geen naam in de kolom [Aanvrager]:
   • Vink het keuzevakje aan dat in de eerste kolom van de corresponderende rij staat.
   • Klik vervolgens op de knop "Taak claimen" vlak onder de tabel met het takenoverzicht. Uw naam zal - na enkele seconden - in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij verschijnen.
   • Vervolg nu met stap 3 (Keur de taak goed of verwerp deze).
  • B. Uw naam staat al vermeld in de kolom [Aanvrager]:
   • Vervolg onmiddellijk met stap 3 (Keur de taak goed of verwerp deze).
  • C. De naam van een andere persoon staat vermeld in de kolom [Aanvrager]:
   • Vink het keuzevakje aan dat in de eerste kolom van de corresponderende rij staat.
   • Klik vervolgens op de knop "Toewijzen" vlak onder de tabel met het takenoverzicht. Helemaal onderaan uw scherm krijgt u nu een keuzelijst te zijn met daarin de namen van de personen die de taak kunnen goedkeuren en/of verwerpen.
   • Kies uw naam en klik vervolgens op de knop "Opslaan" onderaan het scherm.
   • Nadat u bevestigd hebt dat u de taak aan iemand anders wilt toewijzen (klik op de knop "Bevestigen" in het venster met deze melding), zal uw naam - na enkele seconden - in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij verschijnen.
   • Vervolg nu met stap 3 (Keur de taak goed of verwerp deze).
 3. Keur de taak goed of verwerp deze
  • Klik op de [Naam] van de taak in de corresponderende rij (bv. Transactieverzoek goedkeuren). De volledige rij krijgt nu een oranje achtergrond.
  • Ga vervolgens naar de onderkant van de pagina en klik op het taaknummer (Verzoeknummer, bv. 654321). U krijgt nu een scherm te zien met daarop alle details van de gekozen taak.
  • Onderaan deze details kunt u nu voor "Goedkeuren" of voor "Verwerpen" kiezen overeenkomstig de actie die u op de taak wilt uitvoeren, volg nadien nog eventuele aanwijzingen (bv. extra bevestiging, ingeven commentaar,...) op het scherm.

[Keer terug naar de bovenkant]