Taakbeheer

Telkens wanneer een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) een actie onderneemt in het register die door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) moet goedgekeurd worden, wordt er een taak aangemaakt in de takenlijst. Bijvoorbeeld:

Een taak goedkeuren of verwerpen

Om een taak in het register goed te keuren of om deze te verwerpen, moet u volgende stappen ondernemen:

 1. Ga naar het "Takenoverzicht"
  • Meldt u aan in het register.
  • Klik op het menu-item "Takenoverzicht" in het menu aan de linkerzijde. U krijgt nu een overzichtstabel met daarin al uw taken (een rij per taak/aanvraag).
  • Zoek desgewenst naar de taak die u wenst goed te keuren of te verwerpen via de filters bovenaan de tabel.
 2. Claim de taak
  Afhankelijk van de vermelding in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij van de taak, dient u de volgende acties uit te voeren:
  • A. Er staat geen naam in de kolom [Aanvrager]:
   • Vink het keuzevakje aan dat in de eerste kolom van de corresponderende rij staat.
   • Klik vervolgens op de knop "Taak claimen" vlak onder de tabel met het takenoverzicht. Uw naam zal - na enkele seconden - in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij verschijnen.
   • Vervolg nu met stap 3 (Keur de taak goed of verwerp deze).
  • B. Uw naam staat al vermeld in de kolom [Aanvrager]:
   • Vervolg onmiddellijk met stap "3. Keur de taak goed of verwerp deze".
  • C. De naam van een andere persoon staat vermeld in de kolom [Aanvrager]:
   • Vink het keuzevakje aan dat in de eerste kolom van de corresponderende rij staat.
   • Klik vervolgens op de knop "Toewijzen" vlak onder de tabel met het takenoverzicht. Helemaal onderaan uw scherm krijgt u nu een keuzelijst te zijn met daarin de namen van de personen die de taak kunnen goedkeuren en/of verwerpen.
   • Kies uw naam en klik vervolgens op de knop "Opslaan" onderaan het scherm.
   • Nadat u bevestigd hebt dat u de taak aan iemand anders wilt toewijzen (klik op de knop "Bevestigen" in het venster met deze melding), zal uw naam - na enkele seconden - in de kolom [Aanvrager] van de corresponderende rij verschijnen.
   • Vervolg nu met stap 3 (Keur de taak goed of verwerp deze).
 3. Keur de taak goed of verwerp deze
  • Klik op de [Naam] van de taak in de corresponderende rij ⇒ U krijgt nu een scherm te zien met daarop alle details van de gekozen taak.
  • Onderaan deze details kunt u nu voor "Goedkeuren" of voor "Verwerpen" kiezen overeenkomstig de actie die u op de taak wilt uitvoeren, volg nadien nog eventuele aanwijzingen (bv. extra bevestiging, ingeven commentaar,...) op het scherm.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]