transactie-regels

Alle transacties in het register zijn gebonden aan een resem transactie-regels. U kunt een samenvattende tabel van alle transactie-regels onderaan deze pagina terugvinden.

 • Elke rekening heeft minimaal twee en maximaal vier gemachtigde vertegenwoordigers (AR's). Daarnaast kunnen optioneel tot drie zogenaamd bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers (AAR's) aangeduid worden.

  Indien er minstens één AAR aangeduid is op de rekening, dan moet elke transactie die door een AR voorgesteld wordt verplicht bevestigd worden door een AAR (het zogenaamde four-eyes-principle) ongeacht of de doelrekening van de transactie al dan niet op de TAL staat.

  Indien er minstens één AAR aangeduid is op de rekening, dan moet ook elke toevoeging van een rekening aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) bevestigd worden door een AAR (anders volstaat bevestiging door een tweede AR).

  De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten zijn transacties die niet gebonden zijn aan deze regel; deze transacties zullen onmiddellijk uitgevoerd worden (na goedkeuring door een tweede persoon).
 • Elke gebruikersrekening heeft een specifieke lijst van vertrouwde rekeningen. AR's kunnen nieuwe rekeningen aan de lijst toevoegen of toegevoegde rekeningen van de lijst schrappen.

  Elke wijziging (toevoeging/verwijdering) aan de TAL moet door een tweede persoon goedgekeurd worden!
  • Indien er een bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger (AAR) op de rekening aangeduid is, moet een AAR de wijziging aan de TAL goedkeuren.
  • Indien er geen AAR op de rekening aangeduid is, moet een tweede gemachtigde vertegenwoordiger (AR) de wijziging aan de TAL goedkeuren.

  De toevoeging van een nieuwe rekening aan de lijst van vertrouwde rekening treed pas in voege na een vertraging met zeven werkdagen (+2 uur) rekening houdend met hetzelfde tijdsvenster dat van toepassing is op alle transacties (zie ook verder hieronder).

  Bijvoorbeeld: Een toevoeging van een rekening aan de TAL die bevestigd wordt door een AR/AAR op maandag 5 september 2016 om 17u45 CET zal effectief als vertrouwd gemarkeerd zijn op donderdag 15 september 2016 omstreeks 12u00 CET.

  Transacties vanaf een exploitant- (OHA), vliegtuigexploitant- (AOHA) en persoonstegoedrekening (PHA) kunnen enkel uitgevoerd worden naar een rekening die op de lijst van vertrouwde rekeningen staat, zelfs indien er één of meerdere AAR's op de rekening aangeduid zijn.

  De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten zijn transacties die niet gebonden zijn aan deze regel; voor deze transacties is het niet nodig dat de doelrekening op de TAL staat.

  Alle rekeningen van dezelfde rekeninghouder in hetzelfde nationale register worden automatisch toegevoegd aan de TAL. Een exploitant met meerdere rekeningen in eenzelfde nationale register hoeft deze rekeningen dus niet toe te voegen aan elkaars TAL aangezien dit automatisch gebeurde.

  Enkel handelsrekeningen (TA) kunnen transacties uitvoeren naar rekeningen die niet op de TAL toegevoegd werden. In dit geval volstaat het dat er een AAR op de rekening aangeduid is. Deze AAR moet dan de transactie goedkeuren (het zogenaamde four-eyes-principle). Handelsrekeningen met minstens één AAR zijn bijgevolg de enige rekeningen die niet onderhevig zijn aan de vertraging met 7 werkdagen die normaalgezien meegerekend moet worden voor de toevoeging van een rekening aan de TAL.

 • Belangrijk: een transactie is pas geïnitieerd na bevestiging door een tweede persoon indien er een bevestiging noodzakelijk is.

  Transacties in het register worden enkel verwerkt op werkdagen (maandaag tot vrijdag) tussen 10u en 16u Centraal Europese (Zomer)Tijd (CET/CEST). De effectieve initiëring van een transactie die buiten deze werkuren ingevoerd/bevestigd is gebeurt pas op eerstvolgende werkdag omstreeks 10u CET.

  Bijvoorbeeld: Een transactie die ingevoerd (en gevalideerd) wordt op vrijdag om 16u31 CET zal dus pas effectief geïnitieerd worden op de maandag omstreeks 10u CET (indien deze maandag geen officiële feestdag is).

  De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten zijn transacties die niet gebonden zijn aan deze regel; deze transacties zullen onmiddellijk uitgevoerd worden (na goedkeuring door een tweede persoon).
 • Belangrijk: een transactie is pas geïnitieerd na bevestiging door een tweede persoon indien er een bevestiging noodzakelijk is.

  Een geïnitieerde transactie zal pas na 26 uur effectief doorgaan. Deze vertraging wordt daarenboven opgeschort op zaterdagen, zondagen en op officiële feestdagen. Een geïnitieerde transactie op de dag voor een zaterdag, zondag of officiële feestdag (geïnitieerd voor 16u CET) zal pas op de eerstvolgende werkdag voltooid worden en dit twee uur later dan het tijdstip waarop deze geïnitieerd werd.

  De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten zijn transacties die niet gebonden zijn aan deze regel; deze transacties zullen onmiddellijk uitgevoerd worden (na goedkeuring door een tweede persoon).

  Deze vaste vertraging is eveneens niet van toepassing op transacties die gebeuren vanaf een handelsrekening (TA) waarop één of meerdere AAR's aangeduid zijn indien deze transactie naar een rekening gebeurt die op de TAL van de TA staat en indien deze transactie op een werkdag en binnen de werkuren bevestigd is. In dit geval zal de transactie, zodra deze door de AAR bevestigd is, onmiddellijk doorgaan en dit zonder de vaste vertraging van 26 uur.

  Bijvoorbeeld: Een transactie die geïnitieerd wordt op vrijdag om 15u31 CET vanaf een explointanttegoedrekening (OHA) zal dus voltooid worden op de maandag daarop om 17u31 CET (indien de vrijdag en daaropvolgende maandag geen officiële feestdagen zijn).

 • De effectieve initialisatie van een transactie die in het weekend of op een officiële feestdag ingevoerd (en goedgekeurd) is, zal pas gebeuren op de eerstvolgende werkdag omstreeks 10u00 (CET/CEST).

  De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten zijn transacties die niet gebonden zijn aan deze regel; deze transacties zullen onmiddellijk uitgevoerd worden (na goedkeuring door een tweede persoon).

  De officiële feestdagen in 2017 zijn de volgende:

  • 2017-01-01: Nieuwjaar
  • 2017-04-16: Pasen
  • 2017-04-17: Paasmaandag
  • 2017-05-01: Dag van de Arbeid
  • 2017-05-25: O.L.H.-Hemelvaart
  • 2017-06-04: Pinksteren
  • 2017-06-05: Pinkstermaandag
  • 2017-07-21: Belgische nationale feestdag
  • 2017-08-15: O.L.V.-Hemelvaart
  • 2017-11-01: Allerheiligen
  • 2017-11-11: Wapenstilstand
  • 2017-12-25: Kerstmis

  De officiële feestdagen in 2018 zijn de volgende:

  • 2018-01-01: Nieuwjaar
  • 2018-04-01: Pasen
  • 2018-04-02: Paasmaandag
  • 2018-05-01: Dag van de Arbeid
  • 2018-05-10: O.L.H.-Hemelvaart
  • 2018-05-20: Pinksteren
  • 2018-05-21: Pinkstermaandag
  • 2018-07-21: Belgische nationale feestdag
  • 2018-08-15: O.L.V.-Hemelvaart
  • 2018-11-01: Allerheiligen
  • 2018-11-11: Wapenstilstand
  • 2018-12-25: Kerstmis

  Bijvoorbeeld: Een transactie die ingegeven wordt op vrijdag 18 mei 2018 om 11u21 CET zal voltooid worden op dinsdag 22 mei 2018 om 13u21 CET aangezien maandag 21 mei Pinkstermaandag is.

 • Zoals in de voorgaande items reeds aangegeven, bestaan er specifieke transactie-regels voor de inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals voor de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten. Deze transacties worden steeds onmiddellijk uitgevoerd zonder enige vertraging en zonder rekening te houden met werkuren en -dagen. Deze transacties moeten echter wel steeds door een tweede persoon bevestigd worden (dit is een tweede AR indien er geen AAR op de rekening aangeduid is).

Wijzigingen aan de TAL / Goedkeuring van transacties

Na elke wijziging in de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) of na elke ingave van een transactie door een gemachtigde vertegenwoordier (AR) die goedkeuring door een tweede persoon nodig heeft, wordt een taak gegenereerd in de takenlijst in het register.

Deze taak moet door een AAR bevestigd worden indien er een AAR aangeduid is op de rekening of door een andere AR indien er geen AAR aangeduid is op de rekening.

Zie ook de pagina omtrent taakbeheer om een taak goed te keuren.

Samenvattende tabel met de transactie-regels

Sommige van de bovenstaande transactie-regels zijn enkel van toepassing op bepaalde types rekening of in specifieke gevallen (bv. de aanduiding van een AAR op de rekening). De onderstaande tabel geeft u een overzicht al naargelang het type rekening:

BronrekeningDoelrekening op de TAL?AAR op de bronrekening?26u vertraging voor voltooiing?
OHA - AOHA - PHAJaOptioneelJa
NoGeen transacties mogelijk
TAJaOptioneelNeen
NeenJaJa
NoGeen transacties mogelijk

Als er een AAR op de rekening aangeduid is, dan moet elke toevoeging van een rekening aan de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) en elke transactie bevestigd worden door een AAR.
De vertraging met 26u start enkel tijdens de werkuren op werkdagen (en na goedkeuring door een AAR, indien zijn/haar goedkeuring vereist is).
De inlevering, inwisseling en vrijwillige annulering van Kyoto-eenheden, evenals de afschrijving (deletion) van EU-emissierechten kan gebeuren zonder vertraging en zonder rekening te houden met de werkuren of -dagen. Deze transacties moeten echter wel steeds bevestigd worden door een tweede persoon (dit is een tweede AR indien er geen AAR aangeduid is op de rekening).