Transactie-regels (EU-ETS)

BELANGRIJK : De onderstaande transactieregels zijn van toepassing op alle EU-ETS-rekeningen ; dit zijn rekeningen die starten met EU-100-...

Transactieregels voor inleverings-, inwisselings- of afschrijvingstransacties evenals voor transacties voor het terugstorten van teveel verleende emissierechten (≠ overdracht)

Inleverings-, inwisselings- of afschrijvingstransacties evenals transacties voor het terugstorten van teveel verleende emissierechten worden onmiddellijk uitgevoerd onafhankelijk van de dag en het tijdstip waarop de transactie gestart werd.

Deze transactie zijn standaard gebonden aan het 4-ogenprincipe, wat inhoudt dat een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de transactie moet invoeren in het register en dat een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) de overeenkomstige taak achteraf moet bevestigen in de takenlijst.

Rekeninghouders kunnen ervoor kiezen om het 4-ogenprincipe af te schaffen. In dat geval wordt elke inleverings-, inwisselings- of afschrijvingstransacties en transacties voor het terugstorten van teveel verleende emissierechten onmiddellijk verwerkt nadat ze ingevoerd werden door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4); dit is het 2-ogenprincipe.

Om het 4-ogenprincipe af te schaffen of opnieuw te activeren, moet een AR van een rekening een aanvraag indienen om de specifieke instelling te wijzigen en dit via de knop "Wijzigen" die beschikbaar is via het tabblad "Betrouwbare rekeningen" van de betreffende rekening. De wettelijke vertegenwoordiger (LR) van de rekening moet deze wijziging bevestigen door het PDF-document te ondertekenen dat na de indiening van de aanvraag per e-mail verstuurd wordt.

In het kort:
 • Inleverings-, inwisselings- of afschrijvingstransacties evenals transacties voor het terugstorten van teveel verleende emissierechten worden onmiddellijk uitgevoerd na bevestiging door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4)
 • Indien de rekeninghouder ervoor heeft gekozen om het 4-ogenprincipe af te schaffen, wordt de transactie onmiddellijk uitgevoerd nadat een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) deze geïnitieerd heeft.

Transactieregels voor overdrachten (= gewone transacties)

De overdracht van emissierechten en internationale kredieten in het register is gebonden aan bepaalde transactieregels:

 • Elke transactie is standaard gebonden aan bevestiging door een tweede (andere) bevoegde vertegenwoordiger (AR). Dit betekent dat een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de transactie moet invoeren, waarna een (andere) AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) deze moet bevestigen door de bijbehorende taak in het register goed te keuren.

  Rekeninghouders kunnen ervoor kiezen om dit 4-ogen-principe af te schaffen. In dat geval wordt elke transactie naar een rekening op de TAL onmiddellijk uitgevoerd nadat deze is ingevoerd door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4); het 2-ogenprincipe.

  Om het 4-ogen-principe af te schaffen of opnieuw te activeren, moet een AR van een rekening een aanvraag indienen om de specifieke instelling te wijzigen en dit via de knop "Wijzigen" die beschikbaar is via het tabblad "Betrouwbare rekeningen" van de betreffende rekening. De wettelijke vertegenwoordiger (LR) van de rekening moet deze wijziging bevestigen door het PDF-document te ondertekenen dat na de indiening van de aanvraag per e-mail verstuurd wordt.

  De voorkeur met betrekking tot het 2-/4-ogenprincipe heeft alleen een impact op transacties naar rekeningen op de TAL. Transacties naar rekeningen die niet op de TAL staan vereisen altijd de bevestigind door een tweede AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4); deze transacties zijn dus altijd gebonden aan het 4-ogenprincipe.
 • Elke rekening heeft een specifieke lijst van vertrouwde rekeningen. Gemachtigde vertegenwoordigers (ARs) kunnen nieuwe rekeningen aan de lijst toevoegen of toegevoegde rekeningen van de lijst schrappen.

  Een tweede AR - een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) - moet een wijziging (toevoeging/verwijdering) aan de TAL steeds bevestigen!

  De toevoeging van een nieuwe rekening aan de lijst van vertrouwde rekening treed pas in werking om 12u CET op de vierde werkdag na de bevestiging door een tweede AR.

  Standaard kunnen overdrachten van exploitant- (OHA) en luchtvaartexploitanttegoedrekeningen (AOHA) alleen worden uitgevoerd naar rekeningen die zijn opgenomen in de TAL. Een rekeninghouder van een OHA/AOHA kan er echter expliciet voor kiezen om overschrijvingen buiten de TAL mogelijk te maken (zie verder op deze pagina)..

  Alle rekeningen van dezelfde (vliegtuig)exploitant in hetzelfde nationale register worden automatisch toegevoegd aan de TAL. Om transacties tussen deze rekeningen uit te voeren, is het daarom niet nodig om de bestemmingsrekening toe te voegen aan de TAL van de bronrekening.
  AR's van handelsrekeningen (TA) kunnen altijd overdrachten uitvoeren naar rekeningen die niet op de TAL staan. In dit geval moet een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) de overdracht steeds initiëren, waarna een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4) de overdracht moet bevestigen (4-ogen-principe).
 • Een (vliegtuig)exploitant kan er expliciet voor kiezen om overschrijvingen naar rekeningen die niet op de TAL staan toe te staan. Om dit te doen, moet een AR van een rekening een aanvraag indienen om de specifieke instelling te wijzigen en dit via de knop "Wijzigen" die beschikbaar is via het tabblad "Betrouwbare rekeningen" van de betreffende rekening. De wettelijke vertegenwoordiger (LR) van de rekening moet deze wijziging bevestigen door het PDF-document te ondertekenen dat na de indiening van de aanvraag per e-mail verstuurd wordt.

 • De effectieve uitvoering van een overdracht die in het weekend of op een officiële feestdag ingevoerd (en goedgekeurd) is, zal pas gebeuren op de eerstvolgende werkdag omstreeks 10u CET.

  De officiële feestdagen zijn de volgende:

  • Nieuwjaar - 1 januari
  • Pasen
  • Paasmaandag
  • Dag van de Arbeid - 1 mei
  • O.L.H.-Hemelvaart
  • Pinksteren
  • Pinkstermaandag
  • Belgische nationale feestdag - 21 juli
  • O.L.V.-Hemelvaart - 15 augustus
  • Allerheiligen - 1 november
  • Wapenstilstand - 11 november
  • Kerstmis - 25 november
 • BELANGRIJK: een overdracht wordt pas verwerkt na bevestiging door een tweede AR indien er een bevestiging noodzakelijk is.

  Overdrachten worden in het EU-register verwerkt op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 10u tot 16u uur Midden-Europese tijd (CET). De verwerking van overdrachten die buiten deze kantooruren zijn gestart, vindt pas plaats om 10u CET van de eerstvolgende werkdag.

  Voorbeeld: een overdracht die is ingevoerd en goedgekeurd op vrijdag om 16u31 CET zal verwerkt worden op maandag om 10u CET, als die maandag geen officiële feestdag is. Als het om een overdracht naar een rekening op de TAL gaat, dan wordt de overdracht onmiddelijk uitgevoerd. Als het om overdracht naar een rekening die niet op de TAL staat gaat, dan zal de overdracht de eerstvolgende werkdag (dus op dinsdag, tenzij die dag een officiële feestdag zou zijn) om 12u CET plaatsvinden.

 • BELANGRIJK: een transactie wordt pas verwerkt na bevestiging door een tweede AR indien er een bevestiging noodzakelijk is.

  Een overdracht naar een rekening die niet op de TAL staat die op een werkdag vóór 12u CET wordt verwerkt, wordt de volgende werkdag om 12u CET uitgevoerd. Een overdracht naar een rekening die niet op de TAL staat die op een werkdag na 12u CET of in het weekend of op een officiële feestdag wordt verwerkt, wordt op de tweede volgende werkdag om 12u CET uitgevoerd.

De volgende tabel geeft u een overzicht van alle regels die van toepassing zijn op de overdracht van emissierechten of internationale kredieten (en dus NIET van toepassing op inleverings-, inwisselings- of afschrijvingstransacties evenals voor transacties voor het terugstorten van teveel verleende emissierechten):
Bronrekening Doelrekening Overdrachten verwerkt op een werkdag* Overdrachten verwerkt op een andere dag (geen werkdag)
Voor 10u CET Tussen 10u en 12u CET Tussen 12u en 16u CET Na 16u CET
OHA/AOHA Op de TAL Om 10u CET Onmiddellijk De volgende werkdag om 10u CET
TA
OHA/AOHA NIET op de TAL, indien toegestaan** De volgende werkdag om 12u CET De tweede volgende werkdag om 12u CET
TA NIET op de TAL

* Een overdracht naar een rekening die op de TAL staat wordt verwerkt na initiatie door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) of na goedkeuring door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4), afhankelijk van het regime gekozen door de rekeninghouder (2-/4-ogenprincipe).

** Rekeninghouders van (luchtvaart)exploitanttegoedrekeningen moeten - indien gewenst - expliciet aangeven dat ze transfert toestaan naar rekeningen die niet op de TAL staan, standaard is dit immers niet mogelijk.

Wijzigingen aan de TAL / Bevestiging van transacties

Na elke wijziging in de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) of na elke ingave van een transactie door een gemachtigde vertegenwoordier (AR) die goedkeuring door een tweede AR nodig heeft, wordt een taak gegenereerd in de takenlijst in het register. Deze taak moet worden goedgekeurd door een AR met het recht om processen te bevestigen (rol 3 of 4).

Zie ook de pagina omtrent taakbeheer om een taak goed te keuren.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]