Beheer van gebruikers en rekeningen

Gelieve de overeenkomstige onderstaande procedure te volgen indien u gegevens van uw gebruikersrekening wenst te wijzigen. Aarzel niet om de helpdesk van het register telefonisch [+32 (0) 2 524 95 44] te contacteren voor al uw vragen omtrent deze procedures.


Een nieuwe gebruiker aanmaken

Een EU Login-gebruikersnaam en een URID aanmaken (verplicht voor alle nieuwe gebruikers)

Beheer uw gebruikersgegevens

Ga rechtstreeks naar de website van EU Login https://webgate.ec.europa.eu/cas/ en meld u op deze website aan met uw EU Login-gebruikersnaam en uw persoonlijk EU Login-wachtwoord.

Kies vervolgens "Mijn account" rechtsbovenaan en klik op de link overeenkomstig hetgeen u wenst te doen:

 • "Mijn persoonsgegevens wijzigen" om bijvoorbeeld uw EU Login-emailadres te wijzigen;
 • "Mijn mobiele telefoonnummers" om een GSM-nummer in EU Login toe te voegen of te verwijderen.
Om uw GSM-nummers in EU Login te kunnen beheren, moet u zich eveneens aanmelden met uw EU Login-email adres, -wachtwoord en uw huidig EU Login-GSM-nummer.

Indien u niet langer in het bezit bent van één van uw GSM-nummers die in EU Login geregistreerd zijn, dan moet u de actie "STOP! Al mijn apparaten en e-ID verwijderen (NOODGEVAL)" gebruiken om nadien dan uw nieuwe GSM-nummer in EU Login te kunnen ingeven. Wanneer u zich een eerste keer aanmeldt in het register nadat u al uw voorgaande GSM-nummers in EU Login verwijderd heeft, moet u uw GSM-nummer in het register wijzigen naar dit nieuwe GSM-nummer; deze wijziging gebeurt momenteel nog niet automatisch!

Uw persoonsgegevens in het register omvatten uw naam, emailadres en GSM-nummer, uw voorkeurstaal, uw geheime vraag en geheim antwoord en de gegevens omtrent uw identiteitsbewijs.

Volg nauwgezet volgende stappen om deze gegevens te wijzigen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Mijn persoonsgegevens bewerken" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Breng alle wijzigingen aan uw persoonsgegevens aan en klik op "Volgende".
 4. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 5. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

Indien bijkomende documenten nodig zijn (bv. nieuwe kopie identiteitsbewijs, fax ter bevestiging van nieuw emailadres of GSM-nummer), ontvangt u van ons een email in de loop van de volgende dagen ter bevestiging van uw aanvraag en met details omtrent de bijkomende documenten die u ons dient te bezorgen.

Indien geen bijkomende documenten nodig zijn, zullen wij uw aanvraag meteen goedkeuren.

Voor wijzigingen aan de naam accepteren we enkel correcties van tikfouten!

Open een nieuwe gebruikersrekening

Elke exploitant van een vaste installatie, zoals omschreven wordt in de Europese wetgeving, moet een broeikasgasvergunning hebben om voor zijn/haar installatie. Deze vergunning wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie.

De CA zal de registeradministrateur op de hoogte brengen indien er een nieuwe vergunning uitgereikt wordt onder de EU-ETS. De registeradministrateur zal dan vervolgens de exploitant contacteren om de procedure voor de opening van de verplichte OHA in het register op te starten.

Elke vliegtuigexploitant, zoals omschreven wordt in de Europese wetgeving, moet een broeikasgasvergunning hebben. Deze vergunning wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA).

De CA zal de registeradministrateur op de hoogte brengen indien er een nieuwe vergunning uitgereikt wordt onder de EU-ETS. De registeradministrateur zal dan vervolgens de vliegtuigexploitant contacteren om de procedure voor de opening van de verplichte AOHA in het register op te starten.

Rekeningen die uitsluitend voor emissiehandel gebruikt worden - Er zijn drie andere types gebruikersrekeningen in het register die gebruikt kunnen worden voor het verhandelen van emissie-eenheden. De opening van een dergelijke rekening kan per email aan de helpdesk van het register aangevraagd worden:

Transacties van dit type rekening zijn onderhevig aan dezelfde transactieregels als deze voor een OHA en voor een AOHA.

Dit type rekening kan alle types emissie-eenheden aanhouden, voor zover deze eenheden eligible zijn voor gebruik onder de EU-ETS.

Transacties van dit type rekening zijn onderhevig aan dezelfde transactieregels als deze voor een OHA en voor een AOHA.

Op dit type rekening kunt u echter GEEN emissierechten (EUA's of aEUA's) aanhouden, gezien dit specifieke eenheden onder de EU-ETS zijn, u kunt daarentegen wel alle Kyoto-eenheden aanhouden, dus ook internationale kredieten die ineligible zijn onder de EU-ETS.

Transacties van dit type rekening zijn gebonden aan minder strikte transactieregels dan deze bij de andere types rekeningen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen transacties vanaf dit type rekening gebeuren zonder dat de doelrekening op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de rekening dient te staan, ook kunnen - eveneens onder bepaalde voorwaarden - transacties vanaf dit type rekening gebeuren zonder de 26-uur vertraging.

Dit type rekening kan alle types emissie-eenheden aanhouden, op voorwaarde dat deze eenheden eligible zijn onder de EU-ETS.

BELANGRIJK: De aspirant-rekeninghouder van een persoonstegoedrekening of handelsrekening moet een permanente verblijfplaats in België hebben en moet voor btw-doeleinden zijn geregistreerd in België.
De opening van een rekening voor emissiehandel is gekoppeld aan de voorafgaande betaling van de eerste jaarlijkse retributie ten belope van € 569,65 voor het jaar 2018.

Beheer uw gebruikersrekening

LET OP:
Alle documenten met betrekking tot een verandering van de gemachtigde vertegenwoordigers moeten worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger. Gelieve, indien de wettelijke vertegenwoordiger moet worden vervangen, eerst een aanvraag voor de vervanging van wettelijke vertegenwoordiger in te dienen en de wijziging van deze gegevens in het register af te wachten.

Alvorens u een nieuwe (bijkomende) gemachtigde vertegenwoordiger op een rekening kunt aanduiden, dient deze persoon een EU Login-gebruikersnaam en een URID in het register aan te maken.

Eens de nieuwe vertegenwoordiger een URID heeft, kunt u deze persoon als volgt aan uw rekening toevoegen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Rekeningen" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan.
 4. Kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordiger" (AR) of "Bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger" (AAR) naargelang de rol die de nieuwe vertegenwoordiger op de rekening zal uitoefenen.
 5. Indien het maximum aantal vertegenwoordigers (4 AR's, 3 AAR's) nog niet overschreden is, vindt u bovenaan het tabblad een knop terug "Gemachtigde vertegenwoordiger aanduiden", respectievelijk "Bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger aanduiden".
 6. Indien de nieuwe vertegenwoordiger in het verleden of voor een andere rekening reeds gekoppeld werd aan de rekeninghouder, kunt u de vertegenwoordiger uit een lijst selecteren. Indien dit niet het geval is, dient u de contactgegevens van de nieuwe vertegenwoordiger in te vullen.
  Indien gewenst kunt u de nieuwe vertegenwoordiger enkel-lees-toegang tot de rekening geven. Hij/Zij kan dan dezelfde gegevens van de rekening zien als een normale vertegenwoordiger, maar hij/zij kan geen enkele actie op de rekening ondernemen (dus geen transacties initiëren, wijzigingen voorstellen,...).
 7. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 8. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de loop van de volgende dagen zult u van ons een email ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag en met de vraag om ons de nodige bijkomende documenten voor de nieuwe vertegenwoordiger te bezorgen:

 • Een ondertekend aanvraagformulier (dit formulier wordt u per email doorgestuurd)
 • Een leesbare, recto-verso kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een bewijsstuk ter staving van het adres van de permanente verblijfplaats van de nieuwe vertegenwoordiger (voor zover dit niet op het identiteitsbewijs of het uittreksel uit het strafregister vermeld wordt)

Kopieën van documenten die afgegeven werden buiten België moeten worden gewettigd. Deze wettiging mag hoogstens drie maand oud zijn (klik hier voor meer informatie).
Documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn, dienen vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van deze talen.
Alvorens u een nieuwe (bijkomende) gemachtigde vertegenwoordiger op een rekening kunt vervangen, dient de nieuwe vertegenwoordiger een EU Login-gebruikersnaam en een URID in het register aan te maken.

Eens de nieuwe vertegenwoordiger een URID heeft, kunt u de voormalige vertegenwoordiger als volgt vervangen op uw rekening:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Rekeningen" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan.
 4. Kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordiger" (AR) of "Bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger" (AAR) naargelang de rol van de te vervangen vertegenwoordiger op de rekening zal uitoefenen.
 5. Klik op de knop "Vervangen" onder de gegevens van de te vervangen vertegenwoordiger.
 6. Indien de nieuwe vertegenwoordiger in het verleden of voor een andere rekening reeds gekoppeld werd aan de rekeninghouder, kunt u de vertegenwoordiger uit een lijst selecteren. Indien dit niet het geval is, dient u de contactgegevens van de nieuwe vertegenwoordiger in te vullen.
 7. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 8. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de loop van de volgende dagen zult u van ons een email ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag en met de vraag om ons de nodige bijkomende documenten voor de nieuwe vertegenwoordiger te bezorgen:

 • Een ondertekend aanvraagformulier (dit wordt u per email doorgestuurd)
 • Een leesbare, recto-verso kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een bewijsstuk ter staving van het adres van de permanente verblijfplaats van de nieuwe vertegenwoordiger (voor zover dit niet op het identiteitsbewijs of het uittreksel uit het strafregister vermeld wordt)

Kopieën van documenten die afgegeven werden buiten België moeten worden gewettigd. Deze wettiging mag hoogstens drie maand oud zijn (klik hier voor meer informatie).
Documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn, dienen vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van deze talen.

Om een (bijkomende) gemachtigde vertegenwoordiger van een rekening te verwijderen dient u de volgende stappen te ondernemen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Rekeningen" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan.
 4. Kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordiger" (AR) of "Bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger" (AAR) naargelang de rol van de te verwijderen vertegenwoordiger op de rekening.
 5. Klik op de knop "Verwijderen" onder de gegevens van de te verwijderen vertegenwoordiger.
  Belangrijk: Indien er slechts twee AR's beschikbaar zijn en indien deze de status "Gevalideerd" of "Aangemeld" hebben, zal de knop "Verwijderen" niet beschikbaar zijn voor deze personen, deze personen kunnen enkel vervangen worden. Gelieve ons telefonisch te contacteren op +32 2 524 95 44 om de schorsing van de toegang van de te verwijderen persoon aan te vragen.
 6. Bevestig uw aanvraag.
 7. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de loop van de volgende dagen zult u van ons een email ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag en met de vraag om ons een bevestiging van de aanvraag (in bijlage van de email) ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger terug te bezorgen.

Vanaf het moment dat de aanvraag tot verwijdering van een vertegenwoordiger ingevoerd is, heeft deze vertegenwoordiger niet langer toegang tot de rekening.

Gelieve dit formulier te gebruiken en de instructies in het formulier te volgen.

Vervolledig dit aanvraagformulier en stuur het per aangetekend schrijven vergezeld van de nodige bewijsstukken terug naar de registeradministrateur.

Neem telefonisch +32 (0)2 524 95 44 contact op met de helpdesk van het register indien u de minste twijfel hebt over de vertegenwoordigingsbevoegdheid en de nodige bewijsstukken die hieromtrent doorgestuurd moeten worden.

Vervolledig dit aanvraagformulier en stuur het per aangetekend schrijven terug naar de registeradministrateur.

Neem in dit geval telefonisch +32 (0)2 524 95 44 contact op met de helpdesk van het register.

Neem in dit geval contact op met de helpdesk van het register.

Verschillende rollen op een gebruikersrekening

Er zijn verschillende rollen mogelijk op een gebruikersrekening: de rekeninghouder, de wettelijke vertegenwoordiger, de gemachtigde vertegenwoordiger en optioneel de bijkomende gemachtigde vertegenwoordiger.

Lees meer over de verschillende rollen op een gebruikersrekening...

Jaarlijkse retributie

De rekeninghouder is verplicht om elk kalenderjaar een jaarlijkse retributie te betalen voor elke gebruikersrekening die hij/zij aanhoudt in het register, en dit om bij te dragen in de administratieve kost voor het register. In geval van rekeningen die uitsluitend gebruikt worden voor emissiehandel, is deze retributie een eerste maal verschuldigd voor de eigenlijke opening van de rekening in het register.

Het bedrag van de jaarlijkse retributie bedraagt € 569,65 voor het jaar 2018.
De jaarlijkse retributie wordt verstuurd naar het adres van de wettelijke vertegenwoordiger. Gelieve dan ook het adres van de wettelijke vertegenwoordiger te wijzigen in het geval dat u de jaarlijkse retributie op een ander adres wilt ontvangen.

Controlecyclus

In de voorbije jaren werd de EU-ETS geconfronteerd met fraude en diefstal van emissie-eenheden. Bijgevolg moeten rekeninghouders van gebruikersrekeningen continu voldoen aan alle informatie- en documentatievereisten. Eén maal per jaar moet elke rekeninghouder bevestigen dat de gegevens van zijn rekening correct zijn en elke drie jaar zal de registeradministrateur een volledige controle van alle rekeninginformatie en -documentatie uitvoeren.

Lees meer over de controlecyclus...

Mifid II

Overeenkomstig de Europese richtlijn Mifid II worden emissierechten vanaf 3 januari 2018 geclassificeerd bij de financiële instrumenten ten einde de integriteit en de efficiënte werking van de handel in emissierechten verder te versterken. Voor de meeste ETS-bedrijven zal er echter geen impact zijn.

ETS-bedrijven die enkel hun nalevingsverplichtingen nastreven

Mifid II is niet van toepassing voor exploitanten die enkel hun nalevingsverplichtingen nastreven en in die optiek beperkt emissierechten aankopen en/of verkopen, maar focust zich op de effectieve handelaars in emissierechten. Exploitanten die uitgebreid emissierechten verhandelen, kunnen bijgevolg wel onder de Mifid II regelgeving vallen.

Meer specifiek - Art. 2(1) e - is Mifid II niet van toepassing voor exploitanten met nalevingsverplichtingen krachtens Richtlijn 2003/87/EG, die bij het handelen in emissierechten geen orders van cliënten uitvoeren en die geen beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan handel voor eigen rekening, op voorwaarde dat deze personen geen techniek voor hoog-frequente algoritmische handel toepassen.

Overige ETS-bedrijven die uitgebreider handelen in emissierechten (geen hoofdactiviteit)

In het geval de handel in emissierechten zich niet enkel beperkt tot het nastreven van de nalevingsverplichtingen, maar zolang de handel geen hoofdactiviteit van het bedrijf in kwestie is, dient men jaarlijks de bevoegde autoriteit in kennis te stellen dat men een vrijstelling wenst (met de nodige verantwoording inzake deze aanvraag). Deze jaarlijkse verplichting staat in de Mifid II richtlijn ingeschreven en is bijgevolg van toepassing ongeacht de lidstaat.

Meer specifiek zijn onder Mifid II – overeenkomstig Art. 2(1) j – personen uitgesloten die voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten of andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf; mits:

 • dit in elk van deze gevallen afzonderlijk en op geaggregeerde basis een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is op groepsbasis beschouwd en mits dit hoofdbedrijf niet bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van de Mifid II richtlijn of bankactiviteiten in de zin van Richtlijn 2013/36/EU,
 • deze personen geen techniek voor hoogfrequentie algoritmische handel toepassen; en
 • deze personen jaarlijks de betrokken bevoegde autoriteit ervan in kennis stellen dat zij van deze vrijstelling gebruikmaken en zij op verzoek de bevoegde autoriteit meedelen op welke basis zij van mening zijn dat hun activiteit overeenkomstig de punten i) en ii) een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf.

Het is tevens nuttig op te merken dat Mifid II niet van toepassing is op geprivilegieerde transacties (bv. binnen eenzelfde groep/bedrijf, hedging en liquiditeitsverschaffingen).

Voor meer informatie, contacteer de bevoegde autoriteit voor MIFID:  https://www.fsma.be/nl/contact

 

Bijkomende info

Validatie van bewijsstukken

In het algemeen moeten documenen die buiten België afgegeven werden gecertificeerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden. Deze documenten moeten daarenboven vertaald worden indien zij niet opgesteld werden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Lees meer over de validatie van bewijsstukken...

Een rekening sluiten

Exploitant- (OHA) en vliegtuigexploitanttegoedrekeningen (AOHA) kunnen enkel gesloten worden op vraag van de bevoegde autoriteit. Zij zullen ons in principe op de hoogte stellen zodra de rekening gesloten kan worden. Wij gaan vervolgens over tot de procedure voor sluiting van de rekening in het register (indien nodig vragen wij hierbij de rekeninghouder om de betreffende rekening leeg te maken).

Gewone persoonstegoedrekeningen (PHA), persoonstegoedrekeningen in het Belgische Kyoto-register (BE-PHA) en handelsrekeningen (TA) kunnen op eenvoudig verzoek van de rekeninghouder afgesloten worden. Het volstaat om hiertoe een email aan de helpdesk van het register te sturen, waarna wij u het nodige document voor de afsluiting bezorgen.

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]