Beheer van gebruikers en rekeningen

Gelieve de overeenkomstige onderstaande procedure te volgen indien u gegevens van uw gebruikersrekening wenst te wijzigen. Aarzel niet om de helpdesk van het register telefonisch [+32 (0) 2 524 95 44] te contacteren voor al uw vragen omtrent deze procedures.


Een nieuwe gebruiker aanmaken

Een EU Login-gebruikersnaam en een URID aanmaken (verplicht voor alle nieuwe gebruikers)

Beheer uw gebruikersgegevens

Ga rechtstreeks naar de website van EU Login https://webgate.ec.europa.eu/cas/ en meld u op deze website aan met uw EU Login-gebruikersnaam en uw persoonlijk EU Login-wachtwoord.

Kies vervolgens "Mijn account" rechtsbovenaan en klik op de link overeenkomstig hetgeen u wenst te doen:

 • "Mijn persoonsgegevens wijzigen" om bijvoorbeeld uw EU Login-e-mailadres te wijzigen;
 • "Mijn mobiele apparaten beheren" om een mobiel apparaat (GSM/tablet) in EU Login toe te voegen of te verwijderen.
 • "Mijn mobiele telefoonnummers" om een GSM-nummer in EU Login toe te voegen of te verwijderen.
Om uw mobiele apparaten (en GSM-nummers) in EU Login te kunnen beheren, moet u zich eveneens aanmelden met uw EU Login-e-mail adres, -wachtwoord en een EU Login mobiel apparaat (of GSM-nummer).

Indien u niet langer in het bezit bent van uw mobiele apparaten en GSM-nummers die in EU Login geregistreerd zijn, dan moet u de actie "STOP! Al mijn apparaten en e-ID verwijderen (NOODGEVAL)" in EU Login gebruiken om nadien uw nieuwe mobiele apparaat (en nieuw GSM-nummer als backup) in te geven. Wanneer u zich een eerste keer aanmeldt in het register nadat u al uw voorgaande mobiele apparaten in EU Login verwijderd heeft, moet u uw mobiel apparaat in het register wijzigen naar dit nieuwe EU Login mobiel apparaat; deze wijziging gebeurt niet automatisch!

Uw persoonsgegevens in het register omvatten uw naam, e-mailadres en GSM-nummer, uw voorkeurstaal, uw geheime vraag en geheim antwoord en de gegevens omtrent uw identiteitsbewijs.

Volg nauwgezet volgende stappen om deze gegevens te wijzigen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Mijn persoonsgegevens bewerken" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Breng alle wijzigingen aan uw persoonsgegevens aan en klik op "Volgende".
 4. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 5. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

Indien bijkomende documenten nodig zijn (bv. nieuwe kopie identiteitsbewijs, bevestiging van nieuw e-mailadres of GSM-nummer), ontvangt u van ons een e-mail in de loop van de volgende dagen ter bevestiging van uw aanvraag en met details omtrent de bijkomende documenten die u ons dient te bezorgen.

Indien geen bijkomende documenten nodig zijn, zullen wij uw aanvraag zo snel mogelijk goedkeuren.

Voor wijzigingen aan de naam accepteren we enkel correcties van tikfouten!

Open een nieuwe gebruikersrekening

Elke exploitant van een vaste installatie, zoals omschreven wordt in de Europese wetgeving, moet een broeikasgasvergunning hebben om voor zijn/haar installatie. Deze vergunning wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA) van de installatie.

De CA zal de registeradministrateur op de hoogte brengen indien er een nieuwe vergunning uitgereikt wordt onder de EU-ETS. De registeradministrateur zal dan vervolgens de exploitant contacteren om de procedure voor de opening van de verplichte OHA in het register op te starten.

Elke vliegtuigexploitant, zoals omschreven wordt in de Europese wetgeving, moet een broeikasgasvergunning hebben. Deze vergunning wordt uitgegeven door de bevoegde autoriteit (CA).

De CA zal de registeradministrateur op de hoogte brengen indien er een nieuwe vergunning uitgereikt wordt onder de EU-ETS. De registeradministrateur zal dan vervolgens de vliegtuigexploitant contacteren om de procedure voor de opening van de verplichte AOHA in het register op te starten.

Rekeningen die uitsluitend voor emissiehandel gebruikt worden - Er zijn twee andere types gebruikersrekeningen in het register die gebruikt kunnen worden voor het verhandelen van emissie-eenheden:

Transacties van dit type rekening zijn gebonden aan minder strikte transactieregels dan deze bij de andere types rekeningen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen transacties vanaf dit type rekening bijvoorbeeld gebeuren zonder dat de doelrekening op de lijst van vertrouwde rekeningen (TAL) van de rekening dient te staan.

Dit type rekening kan alle types emissie-eenheden aanhouden, op voorwaarde dat deze eenheden eligible zijn onder de EU-ETS.

Sedert 1 januari zijn alle voormalige (EU-ETS) persoonstegoedrekeningen (PHA) automatisch omgezet in handelsrekeningen.

Klik hier om een e-mail naar de helpdesk te sturen om een nieuwe handelsrekening (TA) aan te vragen.

Transacties van dit type rekening zijn onderhevig aan de Kyoto-transactieregels.

Op dit type rekening kunt u GEEN emissierechten (EUA, CHU, EUAA of CHUA) aanhouden, gezien dit specifieke eenheden onder de EU-ETS zijn, u kunt daarentegen wel alle Kyoto-eenheden aanhouden, dus ook internationale kredieten die ineligible zijn onder de EU-ETS.

Klik hier om een e-mail naar de helpdesk te sturen om een nieuwe handelsrekening (TA) aan te vragen.

BELANGRIJK: De aspirant-rekeninghouder van een persoonstegoedrekening of handelsrekening moet een permanente verblijfplaats in België hebben en moet voor btw-doeleinden zijn geregistreerd in België ; alle gemachtigde vertegenwoordigers van een persoonstegoedrekening of handelsrekening moeten eveneens een permanente verblijfplaats in België hebben.
De opening van een rekening voor emissiehandel is gekoppeld aan de voorafgaande betaling van de eerste jaarlijkse retributie ten belope van € 600,71 voor het jaar 2022.

Beheer uw gebruikersrekening

LET OP:
Alle documenten met betrekking tot een verandering van de gemachtigde vertegenwoordigers moeten worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger. Gelieve, indien de wettelijke vertegenwoordiger moet worden vervangen, eerst een aanvraag voor de vervanging van wettelijke vertegenwoordiger in te dienen en de wijziging van deze gegevens in het register af te wachten.

Alvorens u een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger op een rekening kunt aanduiden, dient deze persoon een EU Login-gebruikersnaam en een URID in het register aan te maken.

Eens de nieuwe vertegenwoordiger een URID heeft, kunt u deze persoon als volgt aan uw rekening toevoegen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Uw rekening(en)" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan en kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordigers".
 4. Indien het maximum aantal vertegenwoordigers - 7 per rekening - nog niet overschreden is, vindt u bovenaan het tabblad een knop terug "Gemachtigde vertegenwoordiger aanduiden".
 5. Indien de nieuwe vertegenwoordiger in het verleden of voor een andere rekening reeds gekoppeld werd aan de rekeninghouder, kunt u de vertegenwoordiger uit een lijst selecteren. Indien dit niet het geval is, dient u de contactgegevens van de nieuwe vertegenwoordiger in te vullen.
 6. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 7. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de loop van de volgende dagen zult u van ons een e-mail ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag en met de vraag om ons de nodige bijkomende documenten voor de nieuwe vertegenwoordiger te bezorgen:

 • Een ondertekend aanvraagformulier (dit formulier wordt u per e-mail doorgestuurd)
 • Een leesbare, recto-verso kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een bewijsstuk ter staving van het adres van de permanente verblijfplaats van de nieuwe vertegenwoordiger (voor zover dit niet op het identiteitsbewijs of het uittreksel uit het strafregister vermeld wordt)

Kopieën van documenten die afgegeven werden buiten België moeten worden gewettigd. Deze wettiging mag hoogstens drie maand oud zijn (klik hier voor meer informatie).
Documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn, dienen vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van deze talen.
Alvorens u een nieuwe gemachtigde vertegenwoordiger op een rekening kunt vervangen, dient de nieuwe vertegenwoordiger een EU Login-gebruikersnaam en een URID in het register aan te maken.

Eens de nieuwe vertegenwoordiger een URID heeft, kunt u de voormalige vertegenwoordiger als volgt vervangen op uw rekening:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Uw rekening(en)" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan en kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordigers".
 4. Klik op de knop "Vervangen" onder de gegevens van de te vervangen vertegenwoordiger.
 5. Indien de nieuwe vertegenwoordiger in het verleden of voor een andere rekening reeds gekoppeld werd aan de rekeninghouder, kunt u de vertegenwoordiger uit een lijst selecteren. Indien dit niet het geval is, dient u de contactgegevens van de nieuwe vertegenwoordiger in te vullen.
 6. Controleer de aangebrachte wijzigingen en bevestig uw aanvraag.
 7. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de loop van de volgende dagen zult u van ons een e-mail ontvangen ter bevestiging van uw aanvraag en met de vraag om ons de nodige bijkomende documenten voor de nieuwe vertegenwoordiger te bezorgen:

 • Een ondertekend aanvraagformulier (dit wordt u per e-mail doorgestuurd)
 • Een leesbare, recto-verso kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een origineel uittreksel uit het strafregister van de nieuwe vertegenwoordiger
 • Een bewijsstuk ter staving van het adres van de permanente verblijfplaats van de nieuwe vertegenwoordiger (voor zover dit niet op het identiteitsbewijs of het uittreksel uit het strafregister vermeld wordt)

Kopieën van documenten die afgegeven werden buiten België moeten worden gewettigd. Deze wettiging mag hoogstens drie maand oud zijn (klik hier voor meer informatie).
Documenten die niet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn, dienen vergezeld te worden van een gewaarmerkte vertaling in één van deze talen.

Om een gemachtigde vertegenwoordiger van een rekening te verwijderen dient u de volgende stappen te ondernemen:

 1. Meldt u aan in het register.
 2. Kies "Rekeningen" > "Uw rekening(en)" in het menu aan de linkerzijde.
 3. Klik op het rekeningnummer (eerste kolom van de tabel) van één van uw rekeningen om naar de gegevens van deze rekening te gaan en kies voor het tabblad "Gemachtigde vertegenwoordigers".
 4. Klik op de knop "Verwijderen" onder de gegevens van de te verwijderen vertegenwoordiger.
 5. Bevestig uw aanvraag.
 6. U krijgt nu een melding met daarin het nummer van uw aanvraag. Noteer dit nummer voor uw verdere communicatie met de helpdesk inzake deze aanvraag.

In de komende dagen zult u van ons een e-mail ontvangen met een formulier dat door de wettelijke vertegenwoordiger moet worden ondertekend ter bevestiging van de aanvraag.

Vanaf het moment dat de aanvraag tot verwijdering van een vertegenwoordiger ingevoerd is, heeft deze vertegenwoordiger niet langer toegang tot de rekening.

Omwille van een probleem met de registersoftware moet de wijziging van een rol momenteel per e-mail aangevraagd worden. Gelieve in de e-mail duidelijk het dossiernummer, de naam van de persoon en zijn/haar nieuwe rol op te geven.

In de komende dagen zult u van ons een e-mail ontvangen met een formulier dat door de wettelijke vertegenwoordiger moet worden ondertekend ter bevestiging van de aanvraag.

Opgelet: gewijzigde procedure!

Stuur een e-mail naar de helpdesk en vermeld hierin duidelijk het dossiernummer en/of de rekeninghouder (het bedrijf) waarvoor u de wettelijke vertegenwoordiger wenst te vervangen. Gelieve ook de volgende gegevens van de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger mee te sturen:

 • Voornaam
 • Naam
 • E-mail
 • Taal (NL-FR-EN)

Vervolledig dit aanvraagformulier en stuur het per aangetekend schrijven terug naar de registeradministrateur.

Vervolledig dit aanvraagformulier en stuur het terug naar de registeradministrateur.

Neem in dit geval telefonisch +32 (0)2 524 95 44 contact op met de helpdesk van het register.

Neem in dit geval contact op met de helpdesk van het register.

Verschillende rollen op een gebruikersrekening

Er zijn verschillende rollen mogelijk op een gebruikersrekening: de rekeninghouder, de wettelijke vertegenwoordiger en de gemachtigde vertegenwoordigers.

Lees meer over de verschillende rollen op een gebruikersrekening...

Jaarlijkse retributie

De rekeninghouder is verplicht om elk kalenderjaar een jaarlijkse retributie te betalen voor elke gebruikersrekening die hij/zij aanhoudt in het register, en dit om bij te dragen in de administratieve kost voor het register. In geval van rekeningen die uitsluitend gebruikt worden voor emissiehandel, is deze retributie een eerste maal verschuldigd voor de eigenlijke opening van de rekening in het register.

Het bedrag van de jaarlijkse retributie bedraagt € 600,71 voor het jaar 2022.
De jaarlijkse retributie wordt digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres (zie ook "Wijziging van de contactgegevens van een rekeninghouder en/of van de verzendingswijze van de jaarlijkse retributie" hierboven) of per gewone post naar het officiële postadres van de rekeninghouder. Dit adres is het adres dat in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) gekend is. Indien het adres in de kruispuntbank wijzigt, passen wij de gegevens in het register automatisch aan.

Controlecyclus

In de voorbije jaren werd de EU-ETS geconfronteerd met fraude en diefstal van emissie-eenheden. Bijgevolg moeten rekeninghouders van gebruikersrekeningen continu voldoen aan alle informatie- en documentatievereisten. Eén maal per jaar moet elke rekeninghouder bevestigen dat de gegevens van zijn rekening correct zijn en elke drie (TA/KP-PHA) of vijf (OHA/AOHA) jaar zal de registeradministrateur een volledige controle van alle rekeninginformatie en -documentatie uitvoeren.

Lees meer over de controlecyclus...

Mifid II

Overeenkomstig de Europese richtlijn Mifid II worden emissierechten vanaf 3 januari 2018 geclassificeerd bij de financiële instrumenten ten einde de integriteit en de efficiënte werking van de handel in emissierechten verder te versterken. Voor de meeste ETS-bedrijven zal er echter geen impact zijn.

ETS-bedrijven die enkel hun nalevingsverplichtingen nastreven

Mifid II is niet van toepassing voor exploitanten die enkel hun nalevingsverplichtingen nastreven en in die optiek beperkt emissierechten aankopen en/of verkopen, maar focust zich op de effectieve handelaars in emissierechten. Exploitanten die uitgebreid emissierechten verhandelen, kunnen bijgevolg wel onder de Mifid II regelgeving vallen.

Meer specifiek - Art. 2(1) e - is Mifid II niet van toepassing voor exploitanten met nalevingsverplichtingen krachtens Richtlijn 2003/87/EG, die bij het handelen in emissierechten geen orders van cliënten uitvoeren en die geen beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten, anders dan handel voor eigen rekening, op voorwaarde dat deze personen geen techniek voor hoog-frequente algoritmische handel toepassen.

Overige ETS-bedrijven die uitgebreider handelen in emissierechten (geen hoofdactiviteit)

In het geval de handel in emissierechten zich niet enkel beperkt tot het nastreven van de nalevingsverplichtingen, maar zolang de handel geen hoofdactiviteit van het bedrijf in kwestie is, dient men jaarlijks de bevoegde autoriteit in kennis te stellen dat men een vrijstelling wenst (met de nodige verantwoording inzake deze aanvraag). Deze jaarlijkse verplichting staat in de Mifid II richtlijn ingeschreven en is bijgevolg van toepassing ongeacht de lidstaat.

Meer specifiek zijn onder Mifid II – overeenkomstig Art. 2(1) j – personen uitgesloten die voor eigen rekening handelen, met inbegrip van market makers, in emissierechten of derivaten daarvan, met uitzondering van personen die voor eigen rekening handelen bij het uitvoeren van orders van cliënten of andere beleggingsdiensten dan handel voor eigen rekening in emissierechten of derivaten daarvan verlenen aan de cliënten of leveranciers van hun hoofdbedrijf; mits:

 • dit in elk van deze gevallen afzonderlijk en op geaggregeerde basis een nevenactiviteit van hun hoofdbedrijf is op groepsbasis beschouwd en mits dit hoofdbedrijf niet bestaat in het verlenen van beleggingsdiensten in de zin van de Mifid II richtlijn of bankactiviteiten in de zin van Richtlijn 2013/36/EU,
 • deze personen geen techniek voor hoogfrequentie algoritmische handel toepassen; en
 • deze personen jaarlijks de betrokken bevoegde autoriteit ervan in kennis stellen dat zij van deze vrijstelling gebruikmaken en zij op verzoek de bevoegde autoriteit meedelen op welke basis zij van mening zijn dat hun activiteit overeenkomstig de punten i) en ii) een nevenactiviteit is van hun hoofdbedrijf.

Het is tevens nuttig op te merken dat Mifid II niet van toepassing is op geprivilegieerde transacties (bv. binnen eenzelfde groep/bedrijf, hedging en liquiditeitsverschaffingen).

Voor meer informatie, contacteer de bevoegde autoriteit voor MIFID:  https://www.fsma.be/nl/contact

 

Bijkomende info

Validatie van bewijsstukken

In het algemeen moeten documenen die buiten België afgegeven werden gecertificeerd, geauthenticeerd met een Apostille of gelegaliseerd worden. Deze documenten moeten daarenboven vertaald worden indien zij niet opgesteld werden in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Lees meer over de validatie van bewijsstukken...

Een rekening sluiten

Exploitant- (OHA) en vliegtuigexploitanttegoedrekeningen (AOHA) kunnen enkel gesloten worden op vraag van de bevoegde autoriteit. Zij zullen ons in principe op de hoogte stellen zodra de rekening gesloten kan worden. Wij gaan vervolgens over tot de procedure voor sluiting van de rekening in het register (indien nodig vragen wij hierbij de rekeninghouder om de betreffende rekening leeg te maken).

Handelsrekeningen (TA) en persoonstegoedrekeningen in het Belgische Kyoto-register (KP-PHA) kunnen op eenvoudig verzoek van de rekeninghouder afgesloten worden. Het volstaat om hiertoe een e-mail aan de helpdesk van het register te sturen, waarna wij u het nodige document voor de afsluiting bezorgen.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]