Fase IV van de EU-ETS (2021-2030)

Emissierechten (EUA en EUAA) die u krijgt toegewezen in fase IV (vanaf 1 januari 2021), kunnen niet gebruikt worden in fase III. Alle huidige algemene (EUA) en luchtvaart- (EUAA) emissierechten blijven echter zonder meer geldig.

Overgang naar fase IV

Fase IV start op 1 januari 2021. De eerste kosteloze toewijzing van fase IV-emissierechten is gepland in februari 2021. In april 2021 moeten echter nog de emissies van het laatste jaar van fase III (2013-2020) gecompenseerd worden. De compensatie voor 2021 moet gebeuren door emissierechten uit fase III in te leveren.

Sommige bedrijven gebruiken de emissierechten die in februari gestort worden om deze in te leveren in april datzelfde jaar. In de overgang van fase III naar fase IV is dit niet mogelijk, omdat rechten van fase IV niet geldig zijn in fase III. Het register zal dan ook niet toelaten om rechten van fase IV in te leveren ter compensatie van emissies van het jaar 2021 (die uiterlijk in april 2021 moet gebeuren). Bedrijven en luchtvaartoperatoren die emissierechten voor 2021 moeten inleveren, moeten dan ook voldoende emissierechten uit fase III voorzien.

De rechten die vanaf 1 januari 2021 worden uitgegeven via de veiling zijn eveneens rechten van fase IV. Deze rechten kunnen dus ook niet gebruikt worden om emissies van het jaar 2021 te compenseren.

Als u rechten aankoopt via derde partijen (voor naleving in fase III) is het dus belangrijk om na te gaan of het rechten van fase III, dan wel van fase IV zijn.

Geldigheid emissierechten

Alle huidige algemene (EUA) en luchtvaart- (EUAA) emissierechten blijven zonder meer geldig in fase IV (2021-2030); u hoeft hiervoor zelf geen actie te ondernemen.

Zoals hierboven aangegeven is het omgekeerde niet het geval: emissierechten (EUA en EUAA) van fase IV, kunnen niet gebruikt worden voor naleving in fase III.

Zeker tot 1 mei 2021 zullen fase IV emissierechten te herkennen zijn aan een markering die aanduidt dat ze uit fase IV komen.

Gebruik van luchtvaartemissierechten (EUAA) door vaste installaties

Vanaf fase IV kunnen luchtvaartemissierechten (EUAA) ook door vaste installaties ingeleverd worden. Beide types emissierechten (EUA en EUAA) kunnen vanaf dan dus zowel door vaste installaties als door luchtvaartoperatoren gebruikt worden voor hun nalevingsverplichtingen.

In de praktijk wil dit zeggen dat vaste installaties vanaf de start van fase IV (op 1 januari 2021) ook EUAAs op hun exploitanttegoedrekening kunnen houden (momenteel kan dit nog niet). Zij kunnen deze EUAAs echter enkel gebruiken voor compensatie van hun uitstoot vanaf 2021.

De eerste inleveringsdeadline van emissierechten voor fase IV is uiterlijk 30 april 2022 (compensatie voor uitstoot in 2021) en dat zal dus het eerste moment zijn dat EUAAs door exploitanten van vaste installaties gebruikt kunnen worden voor hun naleving.

Zoals hierboven aangegeven (geldigheid emissierechten) kunnen de EUAAs - net zoals de gewone EUAs - die voor de naleving in fase IV gebruikt worden, zowel rechten zijn die gecreëerd werden in fase III, als rechten die gecreëerd in fase IV.

Gebruik van internationale kredieten (CER/ERU) in fase IV

CERs en ERUs kunnen niet langer gebruikt worden in fase IV van de EU-ETS.

Indien u een resterend kredietrecht hebt, kunt u nog tot eind april 2021 aangekochte CERs of ERUs inwisselen voor emissierechten van fase III (EUA/EUAA).

Vanaf 1 mei 2021 zijn inkomende transacties met CERs/ERUs naar EU-rekeningen (EU-100-...) niet langer mogelijk. Eventuele CERs/ERUs die zich op de rekeningen bevinden, kunnen daar wel nog tot 1 juli 2023 gehouden worden.

Implementatie van fase IV in het register

Vanaf 1 januari 2021 werden er een pak aanpassingen aan de registersoftware gemaakt (o.a. bijkomende data en functionaliteiten):

Rekeningen & naleving

 • De nalevingscijfers - positief of negatief - worden overgedragen naar Phase IV.
 • Exploitanttegoedrekeningen (OHA) kunnen vanaf 1/1/2021 luchtvaartemissierechten (EUAA en CHUA) aanhouden op hun rekening en ze kunnen deze vanaf 1/5/2021 ook gebruiken voor de inlevering.
 • Persoonstegoedrekeningen (PHA) werden automatisch omgezet in handelsrekeningen (TA).

(Bijkomend) Gemachtigde Vertegenwoordigers (A)ARs & hun rollen

 • Gemachtigde vertegenwoordigers (AR) kunnen één van de volgende vier rollen op een rekening hebben:
  1. 1. Enkel lezen
  2. 2. Processen initiëren
  3. 3. Processen bevestigen
  4. 4. Processen initiëren of bevestigen
 • De migratie van ARs en AARs naar de nieuwe rollen op hun rekening(en) gebeurde automatisch:
  • Indien er oorspronkelijk een AAR aangeduid was, werden de ARs gemigreerd naar rol 2 (processen initiëren), AARs naar rol 3 (processen bevestigen).
  • Indien er oorspronkelijk een AAR aangeduid was, werden ARs gemigreerd naar rol 4 (processen initiëren of goedkeuren)
  • Voor ARs met een enkel-lezen toegang veranderde er niets, zij bleven in rol 1.
  Sedert 1/1/2021 wordt er een waarschuwingsmelding gegeven bij het aanmelden op elke rekening die elke (A)AR informeert over deze wijziging/migratie.

Transacties & lijst van vertrouwde rekeningen (TAL)

 • Transacties naar rekeningen die niet op de TAL staan, indien toegestaan, zullen uitgevoerd worden:
  • Om 12 CET de volgende werkdag, indien goedgekeurd voor 12 CET op een werkdag.
  • Om 12 CET de tweede werkdag na de dag van het voorstel, indien goedgekeurd na 12 CET op een werkdag of op gelijk welk moment van een andere dag.
 • De toevoeging van een rekening aan de TAL zal effectief worden op de vierde werkdag om 12 CET na goedkeuring door een tweede AR.
 • Transacties of wijzigingen van de TAL moeten standaard door twee ARs uitgevoerd worden:
  • 1. Geïnitieerd door een AR met een rol om te initiëren (rol 2 of 4).
  • 2. Goedgekeurd door een AR met een rol om te bevestigen (rol 3 of 4).
 • Bij het ingeven van elke transfer moet een AR aangeven of de overmaking een OTC-transactie vertegenwoordigt die wordt uitgevoerd tussen twee entiteiten zonder enige intermediaire (bilaterale transactie).
 • Voor meer informatie kunt u ook de specifieke FAQ raadplegen die de Europese Commissie omtrent alle wijzigingen gepubliceerd heeft : https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/registry_en#tab-0-2

   

  [Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]