Belangrijke beveiligingsinformatie

In de laatste jaren werd de EU-ETS geconfronteerd met fraude en diefstallen van emissie-eenheden. Verschillende maatregelen werden genomen om deze problemen in de toekomst tegen te gaan. Bijgevolg is de beveiliging van het register sterk verhoogd over de laatste jaren, wordt de emissiehandel van nabij gevolgd door zowel wetgevende autoriteiten als belastingsautoriteiten, en werden de vereisten om een gebruikersrekening in het register te openen sterk aangescherpt.

Zoals elk ander informaticasysteem (bv. PC-banking,...) moeten ook de gebruikers zelf verschillende voorzorgsmaatregelen nemen wanneer zij zich aanmelden in het register...

Installeer regelmatig en onmiddellijk alle beveiligingsupdates voor het besturingssysteem, de browser en de toepassingen op uw computer. Gebruik en activeer steeds uw anti-virus software en zorg dat de meest recente virusdefinities steeds gedownloadet en geïnstalleerd zijn.

Zorg er - bij het aanmelden en het ingeven van data in het register - steeds voor dat het webadres van het EU-register weergegeven wordt in de adresbalk van uw browser. Het domein van de Europese Commissie (europa.eu) zal benadrukt worden (tenzij deze functie uitgeschakeld werd in uw browser):

https://ets-registry.webgate.ec.europa.eu/euregistry/BE/index.xhtml

Indien u niet absoluut zeker bent dat u verbonden bent met de juiste website of indien u iets verdachts opmerkt (bv. een ongebruikelijke melding, lege pagina's die getoond worden, enorm lange laadtijden van de pagina's,...), verbreek dan onmiddellijk de verbinding, tracht u eventueel opnieuw aan te melden en contacteer de helpdesk van het register.

U kunt er zeker van zijn dat u zich op de website van het EU-register bevindt door het beveiligingscertificaat van de website te controleren. U kunt de authenticiteit van de pagina met het certificaat nagaan, bv. door op het icoontje met het slot te klikken in de statusbalk van Internet Explorer/Edge/Firefox/Chrome/...

Het certificaat zou exact dezelfde informatie moeten bevatten als onderstaande afbeelding:

Dit is de afbeelding van het certificaat van de website van het

De pagina's van de EU login website hebben eveneens een specifiek beveiliginscertificaat:

Dit is de afbeelding van het certificaat van de EU login-website

U kunt uw eigen EU login-wachtwoord kiezen bij het instellen van uw EU login-gebruiker (zie ook een EU login-gebruikersnaam aanmaken). U kunt dit wachtwoord op elk moment wijzigen, indien u eveneens nog toegang tot heeft tot uw EU login-emailadres.

Deel uw EU login-wachtwoord nooit mee aan derden! Houd uw EU login-wachtwoord strikt geheim!

Om toegang te hebben tot het EU-register moet een gebruiker steeds beschikken over:

  • Een EU login-gebruikersnaam/-emailadres
  • Een persoonlijk EU login-wachtwoord
  • Een EU login-GSM-nummer dat door de registeradministrateur geactiveerd werd

Om u aan te melden in het register, moet u uw EU login-gebruikersnaam/-emailasdres, uw persoonlijk EU login-wachtwoord en uw EU login-GSM-nummer ingeven. Na ingave hiervan verstuurd EU login u een SMS-code van negen karakters (X X X - X X X - X X X) naar uw EU login-GSM-nummer. Na het ingeven van deze code in EU login wordt u opnieuw doorgestuur dnaar het register en als u een EU login-GSM-nummer gebruikte dat geactiveerd werd door de registeradministrateur dan zult u succesvol aangemeld zijn op het register.

Indien u geprobeerd heeft om u aan te melden in het register met een EU login-GSM-nummer dat (nog) niet door de registeradministrateur geactiveerd werd, dan zult u een aanvraag tot activatie van dit nieuwe EU login-GSM-nummer kunnen indienen. De registeradministrateur zal u vervolgens een formulier toesturen dat u dient te ondertekenen en dat u vervolgens per fax (of aangetekend schrijven) naar de registeradministrateur moet terugsturen.

Niettegenstaande u meerdere EU login-GSM-nummers kunt hebben, kunt u zich slechts met één van deze GSM-nummers in het register aanmelden, namelijk met dat nummer dat door de registeradministrateur geactiveerd werd!
Gebruik zeker niet eenzelfde toestel om u aan te melden in het register en om de SMS-code op te ontvangen (bv. een smartphone). Indien u twee verschillende toestellen gebruikt, bv. een computer en een GSM, dan biedt EU login u een betere beveiliging.
Sla uw EU login-gebruikersnaam/-emailadres en uw persoonlijk EU login-wachtwoord niet op op de GSM die u gebruikt om u aan te melden in EU login. Indien u dan immers uw GSM zou verliezen of indien deze dan zou gestolen worden, zou de vinder alles in handen hebben om zich aan te melden in het EU-register en zou deze eventueel zelfs transacties in uw naam kunnen uitvoeren.

Ook transacties in het register moeten bevestigd worden met een SMS-code. Ter bevestiging van elke transactie zal EU login u, na het invoeren van uw EU login-gegevens, een SMS-code van zestien karakters doorsturen (XXXX-XXXX-XXXX-XXXX). Samen met deze code verstuurt EU login u ook informatie over de te bevestigen transactie, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid eenheden in de transactie, het type eenheden en de doelrekening. Zorg er dus voor dat de melding in het SMS-bericht exact overeenkomt met wat u ingevoerd heeft! Indien de tekst in de SMS niet overeenkomt, kunt u de transactie annuleren door de SMS-code niet in te geven in EU login.

Zorg ervoor dat u steeds volledig afgemeld bent uit het register door op de link "Afmelden" in de rechterbovenhoek te klikken. Als u uw browser onmiddellijk sluit of indien u de computer onmiddellijk afsluit zonder u eerst af te melden uit het register, zou een ongemachtigd persoon mogelijks toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens in het register.