De verschillende rollen op een gebruikersrekening

De opening van een (vliegtuig)exploitanttegoedrekening dient te gebeuren van zodra de vaste installatie of vliegtuigexploitant in kwestie onder de EU-ETS valt. De bevoegde autoriteit zal de registeradministrateur hiervan op de hoogte brengen en de registeradministrateur zal op zijn beurt een activeringsformulier naar de (vliegtuig)exploitant doorsturen om de opening van deze rekening in het register aan te vragen. De (vliegtuig)exploitant in kwestie wordt bijgevolg de rekeninghouder van de (vliegtuig)exploitanttegoedrekening.

De opening van een rekening die uitsluitend voor emissiehandel gebruikt wordt, kan onmiddellijk door een rechtspersoon aangevraagd worden. Van zodra de openingsprocedure voltooid is, wordt deze rechtspersoon de rekeninghouder van de nieuw geopende gebruikersrekening.

De rekeninghouder (AH) van een rekening is bijgevolg de rechtspersoon die de eigenaar is van de gebruikersrekening. In de praktijk, wettelijk gezien, zal de AH door één of meerdere natuurlijke personen met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid vertegenwoordigd worden.

Om de AH ten aanzien van de registeradministrateur te vertegenwoordigen, dient één wettelijke vertegenwoordiger (LR) aangeduid te worden door de natuurlijke perso(o)n(en) die de AH wettelijk gezien kunnen vertegenwoordigen.

In de praktijk zal deze LR de aanvraag voor de opening van de gebruikersrekening uitvoeren en zal hij/zij hierbij de gemachtigde en bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers aanduiden.

Een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) van een rekening kan wijzigingen aan de rekening voorstellen (bv. om een AR teo te voegen, te verwijderen of te vervangen). Hij/Zij kan ook transacties initiëren. Op elke gebruikersrekening moeten er minimaal twee AR's aangeduid zijn (maximaal vier AR's).

Voor verificatie- of andere doeleinden kan men opteren om één (of meerdere) gemachtigde vertegenwoordigers met leestoegang (vo-AR) aan te duiden. Een vo-AR heeft toegang tot de rekening in leesmodus. Hij/Zij kan bijgevolg geen transacties initiëren of wijzigingen aan de rekeninggegevens voorstellen. Hij/Zij kan echter wel alle gegevens van de rekening raadplegen, inclusief dus het rekeningsaldo en alle transacties van of naar deze rekening.

Naast de AR's kan een AH, via zijn/haar LR, optioneel tot drie bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers (AAR) op de gebruikersrekening aanduiden. Indien er minstens één AAR op de gebruikersrekening aangeduid is, dan moet deze AAR alle transacties die door een AR ingevoerd werden goedkeuren door de corresponderende taak in de takenlijst goed te keuren (zie ook deze pagina).

De verschillende rollen op een gebruikersrekening