De verschillende rollen op een gebruikersrekening (EU-ETS)

De opening van een (vliegtuig)exploitanttegoedrekening dient te gebeuren van zodra de vaste installatie of vliegtuigexploitant in kwestie onder de EU-ETS valt. De bevoegde autoriteit zal de registeradministrateur hiervan op de hoogte brengen en de registeradministrateur zal op zijn beurt een activeringsformulier naar de (vliegtuig)exploitant doorsturen om de opening van deze rekening in het register aan te vragen. De (vliegtuig)exploitant in kwestie wordt bijgevolg de rekeninghouder van de (vliegtuig)exploitanttegoedrekening.

De opening van een rekening die uitsluitend voor emissiehandel gebruikt wordt, kan onmiddellijk door een rechtspersoon aangevraagd worden. Van zodra de openingsprocedure voltooid is, wordt deze rechtspersoon de rekeninghouder van de nieuw geopende gebruikersrekening.

De rekeninghouder (AH) van een rekening is bijgevolg de rechtspersoon die de eigenaar is van de gebruikersrekening. In de praktijk, wettelijk gezien, zal de AH door één of meerdere natuurlijke personen met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid vertegenwoordigd worden.

Om de AH ten aanzien van de registeradministrateur te vertegenwoordigen, dient één wettelijke vertegenwoordiger (LR) aangeduid te worden door de natuurlijke perso(o)n(en) die de AH wettelijk gezien kunnen vertegenwoordigen. In de praktijk zal deze LR de aanvraag voor de opening van de gebruikersrekening uitvoeren en zal hij/zij hierbij de gemachtigde vertegenwoordigers aanduiden.

Een gemachtigde vertegenwoordiger (AR) kan wijzigingen aan de rekening (bv. om een AR toe te voegen, te verwijderen of te vervangen) en transacties initiëren. Op elke gebruikersrekening kunnen er tot maximaal zeven ARs aangeduid worden. Elke AR kan in één van de volgende rollen aangeduid worden :

  1. Enkel raadplegen - Deze AR heeft enkel toegang tot de rekening in read-only modus. Hij/Zij kan geen transacties initiëren, noch wijzigingen aanbrengen aan de gegevens van de rekening, maar hij/zij kan wel alle gegevens van de rekening bekijken inclusief het saldo van de rekening en de transacties van/naar de rekening.
  2. Processen initiëren - Deze AR kan enkel transacties initiëren; deze moeten standaard door een AR met het recht om processen goed te keuren (rol 3 of 4) bevestigd worden.
  3. Processen bevestigen - Deze AR kan enkel transacties goedkeuren die door een AR met het recht om processen te initiëren (rol 2 of 4) geïnitieerd werden.
  4. Processen initiëren en bevestigen - Deze AR kan zowel transacties initiëren als goedkeuren (indien deze geïnitieerd werden door een andere AR); standaard moeten deze transacties door een AR met het recht om processen goed te keuren (rol 3 of 4) bevestigd worden.
Elke AR met rol 2, 3 of 4 kan wijzigingen aan de gegevens van de rekening aanvragen : bv. om een AR toe te voegen, te verwijderen of te vervangen.
Bij de opening van een nieuwe rekening, moet er minstens één persoon aangeduid worden met een rol om processen te initiëren (rol 2 of 4) en minstens één iemand met een rol om processen goed te keuren (rol 3 of 4).
De verschillende rollen op een gebruikersrekening

De verschillende rollen op een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register (KP-PHA)

Vergelijkbaar met de rollen voor de gebruikersaccounts in de EU-ETS, is de rekeninghouder (AH) van een persoonstegoedrekening in het Belgische Kyoto-register (KP-PHA) de rechtspersoon die de eigenaar is van de rekening. De AH zal in de praktijk, wettelijk gezien, worden vertegenwoordigd door één of meerdere natuurlijke personen met de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid. Deze personen moeten één natuurlijke persoon aanwijzen, de wettelijke vertegenwoordiger (LR), om de AH te vertegenwoordigen bij de registeradministrateur.

De rollen van de vertegenwoordigers die toegang hebben tot de rekening zijn iets anders dan deze van EU-ETS-gebruikersaccounts:

  • Een gemachtigd vertegenwoordiger (AR) van een rekening kan wijzigingen aan de rekening initiëren (bijvoorbeeld om een ​​AR toe te voegen, te vervangen of te verwijderen). Hij/Zij kan ook transacties initiëren. Er moeten minstens twee ARs en maximaal vier gemachtigde vertegenwoordigers worden aangewezen op een rekening.
  • Bovendien kan een AH, via zijn LR, ervoor kiezen om tot maximaal drie bijkomende gemachtigde vertegenwoordigers (AAR) aan te wijzen voor een rekening. Als er ten minste één AAR op de rekening is aangewezen, moet een AAR elke transactie die door een AR wordt geïnitieerd, bevestigen door de overeenkomstige taak in de takenlijst goed te keuren.
  • Voor audit- (of andere) doeleinden kan de AH ervoor kiezen om een ​​(of meer) AR's aan te wijzen als gemachtigde vertegenwoordigers met leestoegang (vo-AR). Een vo-AR heeft toegang tot de rekening in read-only modus. Hij/Zij kan geen transacties initiëren noch kan hij/zij wijzigingen aanbrengen in de rekeninggegevens. Een vo-AR kan wel alle gegevens van de rekening zien, inclusief het rekeningsaldo en eventuele transacties.

 

[Keer terug naar de bovenkant van deze pagina]